คอมพิวเตอร์หรรษา

ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล

       เมื่อข้อมูลที่ได้รับมีจำนวนมาก เราต้องทำการรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ เพื่อที่จะได้ข้อมูลที่มีประโยชน์และสามารถนำข้อมูลนั้นกลับมาใช้ได้อีก

        ขั้นตอนที่ 1 

        สังเกต สำรวจ หรือค้นคว้าข้อมูลจากสิ่งที่เรามีความสนใจ

        ขั้นตอนที่ 2

        นำข้อมูลที่ได้มาคัดเลือกตามความน่าเชื่อถือ  ซึ่งอาจดูจากแหล่งข้อมูลที่ได้มา ว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่ เช่น ข้อมูลที่ได้จาก

        หนังสือจะมีความน่าเชื่อถือกว่าข้อมูลที่ได้จากการบอกเล่า

        ขั้นตอนที่ 3 

        จัดและแยกประเภทของข้อมูลเป็นหมวดหมู่ เช่น  ข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้

        ภาษาอังกฤษ  เป็นต้น

        ขั้นตอนที่ 4

        นำข้อมูลที่ได้มาจดบันทึก และเก็บไว้ตามประเภทหรือหมวดหมุ่ของข้อมูลนั้นๆ

สร้างโดย: 
จินตนา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 42 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak