โน้ตเพลงไทย

โน้ตเพลงลาวดำเนินทราย 2 ชั้น

ประวัติเพลงลาวดำเนินทราย ๒ ชั้น
            เพลงลาวดำเนินทราย ๒ ชั้น  เป็นเพลงของจ่าเผ่นผยองยิ่ง(โคม)  ได้คิดขึ้นโดยเฉพาะแต่ทางร้อง  ซึ่งเรียกกันว่า  หางสักว่า  ต่อมา  พระยาประสาน  ดุริยศัพท์(แปลก ประสานศัพท์) ได้คิดทางดนตรีขึ้นไว้สำหรับขับร้องในวงเครื่องสายปี่ชวา  ทำนองของเพลงแสดงความหมายเป็นเชิงลาจากกันไปตามกำหนด

เนื้อเพลงลาวดำเนินทราย

เห็นเวลาดึกหนักหนาอยู่แล้วหนอ
จะรีรอร้องเล่นเป็นห่วง
เหมือนเกสรโกสุมทุกพุ่มพวง
จะแรมร่วงโรยราน่าเสียดาย

โอ้ว่าอกเอ๋ยกรรมอกเอ๋ยจะทำฉันใด
แม้ไม่มีห่วงบ่วงใยตัวฉันไม่ไปเลยเอย

เป็นกรรมจำพรากจำจากจำไกล
จำจิตจำใจจำจากไกลกันเอย

นิจจาเอ๋ยเราเคยสรวลสำรวลเล่น
จะจากไปมิได้เว้นน่าใจหาย
ค่อยอยู่เถิดกัลยาอย่าอันตราย
ขอล่าเลื่อนเคลื่อนคลายไปก่อนเอย

โอ้ว่าแสนเสียดาย
โอ้เสียดายนักต้องหักใจจร
ใจเอ๋ยจะขาดลงรอนรอน
ด้วยแสนอาวรณ์จริงเอย
หวานใดหนอบ่แม้นน้ำคำ
หวานประจำ หวานอยู่ในน้ำคำเอย

ท่อน 1

----
----
ดํรํดํล
-ซ-ม
--ซม
รดรม
-ซ-ล
ซมซล
----
รมซล
-ดํ-รํ
ดํมํรํรํ
--รํมํ
รํรํรํรํ
ซํลํซํมํ
ซํรํมํซํ
----
-ดํ-มํ
--ซํรํ
มํรํดํล
----
รมซล
ซลดํล
-ซซซ
----
รมซล
ซลดํล
-ซซซ
-ดรม
-ซ-ล
-ด-ม
-รมซ
----
---ดํ
---รํ
มํรํซํมํ
----
----
ซํลํซํมํ
ซํรํมํซํ
----
-ดํ-มํ
--ซํรํ
มํรํดํล
--ดํล
ซมซล
-ดํรํมํ
-รํ-ดํ

ท่อน 2

ดํรํดํล
ดํซลดํ
----
----
ซลซม
ซรมซ
----
----
ดํรํดํล
ดํซลดํ
-มซล
ซลดํล
--ซม
----
รมซล
ซลดํซ
--มล
----
-ซํ-มํ
-มํมํมํ
----
-ดํ-รํ
-มํซํรํ
มํรํดํล
ดํรํดํล
ดํลซม
รมซล
ดํซ-ล
-ม-ม
---ล
---ดํ
---ล
--ลดํ
ลลลล
ซลดํล
ซม-ซ
--ซล
ซซซซ
ลซดํล
ซมซล
----
---ล
-ลลล
-ล-ล
-ม-ม
---ซ
-มซล
ดํซ--
รมซล
ดํลซม
รมซล
ดํซ--
ซดรม
ซมรด
รดมร
ซม--
มํซํดํรํ
มํรํดํล
มํรํซํมํ
-รํ-ดํ
----
มํซํดํรํ
มํรํดํล
ดํซ-ล
-มซล
ดํซ-ล
ซลดํรํ
มํดํ-รํ
----
-ดํ-มํ
---รํ
ดํมํรํดํ
----
---ดํ
-ดํดํดํ
-ดํ-ดํ
----
มํซํดํรํ
มํรํดํล
ดํซ-ล
-มซล
ดํซ-ล
ซลดํรํ
มํดํ-รํ
-----
----
-มํ-รํ
ซํมํมํมํ
 -มํ-รํ
ซํมํมํมํ
---รํ
ดํมํรํดํ

 

สร้างโดย: 
น.ส. อนันตพร โอตตัปปะวงศ์ เเละ อ.เพ็ญศรี รอดจากภัย โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์