โน้ตเพลงไทย

 

Home


 

เขมรไทรโยค 3 ชั้น

ประวัติเพลงเขมรไทรโยค
     เพลงเขมรไทรโยค  เป็นเพลงไทยเดิม  พระนิพนธ์โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์  เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินประพาสน้ำตกไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๑
สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์  ทรงพระนิพนธ์โดยได้เค้ามาจากเพลง "เขมรกล่อมลูก"  ซึ่งเป็นเพลง ๒ ชั้น  ดัดแปลงขึ้นใหม่เป็นเพลง ๓ ชั้น  กับได้ทรงพระนิพนธ์บทร้องประกอบบรรยายถึงความงดงามของธรรมชาติ  แล้วประทานนามว่า "เขมรไทรโยค"  ออกแสดงครั้งแรกในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนม์พรรษาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว  เมื่อวันที่ ๒๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๔๓๑  ต่อมาถูกตัดทอนให้เป็นเพลงชั้นเดียว  ใส่เนื้อร้องโดยนางจันทนา พิจิตรคุรุการ  และขยายเป็นเพลง ๓ ชั้น เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๑ โดยหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)  กลายเป็น "เพลงเถา" ขึ้นมา

คำร้อง-ทำนอง: สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
          บรรยายความตามไท้  เสด็จยาตร  ยังไทรโยคประพาสพนาสัณฑ์  น้องเอย...เจ้าไม่เคยเห็น
ไม้ไร่หลายพันธุ์  คละขึ้นปะปน  ที่ชายชลเขาชะโงกเป็นโกรกธาร  น้ำพุพุ่งซ่าน  ไหลมาฉาดฉาน
เห็นตระการ  มันไหลจอกโครมจอกโครม  มันดังจ้อกจ้อก  จ้อกจ้อก  โครมโครม
น้ำใสไหลจนดู  หมู่มัสยา  กี่เหล่าหลายว่ายมา  ก็เห็นโฉม  น้องเอย  เจ้าไม่เคยเห็น
ยินปักษาซ้องเสียง  เพียงประโคม  เมื่อยามเย็นพยับโพยมร้องเรียกรัง  เสียงนกยูงทอง  มันร้องโด่งดัง
หูเราฟังมันร้องดังกระโต๊งห่ง  มันดังก้อกก้อก  ก้อกก้อก  กระโต๊งห่ง

 

หน้าทับ : ปรบไก่
ท่อน 1

----
-ดํ-ล
--ดํล
ซฟ-ซ
--ลซ
ฟร-ฟ
-ร-ซ
-ฟฟฟ
-ล-ด
-ร-ฟ
--ลซ
ฟซ-ล
-ดดด
-รฟซ
-ลดํซ
ลซฟร
----
---ล
--ดํซ
ฟซลดํ
----
ซลดํรํ
-ดํ-มํ
-รํรํรํ
ฟํรํดํล
-ซ-ฟ
--ลซ
ฟซ-ล
-ดดด
-รฟซ
ลดํซ
ลซฟร
-ร-ร
ซลดร
ดรฟด
-ร-ฟ
----
ดรฟซ
ลซดํฟ
-ซ-ล
----
ฟซลดํ
---รํ
ฟํรํดํล
ซลดํล
ซฟ-ซ
---ซ
-ซซซ
ซลซซ
ซลซซ
ฟซลซ
ฟร-ฟ
----
ดรฟซ
-ฟ-ล
-ซซซ
----
-ดํ-ล
-ลดํล
ซฟ-ซ
-ซฟซ
ลซฟร
-ด-ม
รรรร

ท่อน ๒

---รํ
-ดํ-ล
-ฟํ-รํ
-ดํ-ล
ดํรํดํซ
ดํลซฟ
มรดร
มฟซล
----
ฟซลดํ
--รํรํ
ฟํรํดํล
ซลดํล
ซฟ-ซ
---ซ
-ซซซ
-ซ-ล
-ดํ-รํ
-ดํ-มํ
รํรํรํรํ
--รซ
ลทดํรํ
รํรํรํรํ
-รํ-รํ
ดํรํดํซ
ดํลซฟ
มรซร
มฟซล
รํดํดํดํ
-รฟซ
ฟลซฟ
ลซฟร
-รฟร
ดรฟซ
ฟลซฟ
รซฟร
----
----
----
----
ฟซลดํ
ลรํลดํ
ลซลดํ
ลซฟร
----
----
----
----
--ลซ
ฟซลดํ
--ฟํรํ
ดํลซฟ
----
----
----
----
--ลซ
ฟร-ฟ
----
-ร-ฟ
--ลซ
ฟร-ร
-รดร
ฟลซฟ

สร้างโดย: 
น.ส. อนันตพร โอตตัปปะวงศ์ เเละ อ.เพ็ญศรี รอดจากภัย โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 38 คน กำลังออนไลน์