เทคนิคการถ่ายทำ

เทคนิคการถ่ายทำ
ขนาดภาพและตำแหน่งกล้อง

ECU ( Extreme Close Up) และ BCU ( Big Close Up) - ลักษณะภาพทั้ง 2 แบบนี้จะเป็นการถ่ายภาพในระยะใกล้มากๆ ใช้ขับเน้นรายละเอียด หรือใช้เน้นและจับความรู้สึกของตัวละครนั้นให้เด่นออกมา เช่นภาพที่จับแค่ดวงตา หรือ ริมฝีปากตัวละคร
CU (Close Up) - ขนาดของวัตถุในภาพจะเล็กกว่า ECU และ BCU มองเห็นใบหน้าทั้งหมดลักษณะการใช้งานคล้ายกับ ECU และ BCU

MCU (Medium Close Up) - จับภาพตั้งแต่ช่วงอกขึ้นไป เพื่อจะได้เห็นอากัปกิริยาของตัวแสดงได้มากขึ้น

MS (Medium Shot) - เป็นการถ่ายตัวแสดงครึ่งตัวจากเอวขึ้นไป ใช้สำหรับถ่ายทอดอากับกิริยาของตัวแสดง โดยที่ไม่มีผลของการเร้าอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง
MLS (Medium Long Shot) - คล้าย MS โดยที่กล้องจะเก็บภาพไม่เต็มตัว(แต่ก็เกือบจะเต็มตัว) ระยะภาพแบบนี้เริ่มจะกันคนดูออกมาเป็นเพียงผู้สังเกตุการณ์
LS (Long Shot) - เป็นการถ่ายที่จะเก็บภาพตัวแสดงเต็มตัว พร้อมๆกับสภาพแวดล้อมรอบข้าง
ELS (Extra Long Shot) - จะเป็นการใช้กล้องเก็บภาพของโลเกชันไว้ได้ทั้งหมด


มุมมองภาพ (angle)

มุม มองภาพเป็นเครื่องมือในการแสดงถึงความคิดเห็นของผู้กำกับต่อตัวละครหรือ วัตถุที่ถูกถ่าย เปรียบเสมือนคำคุณศัพท์ของคนเขียนหนังสือที่ใช้เพื่อแสดงความรู้สึกในทางใด ทางหนึ่ง

2.1 ภาพ bird’s eye view

เป็นมุมภาพที่ค่อน ข้างตายตัว พลิกแพลงหรือเปลี่ยนแปลงองศาได้ยาก เพราะกล้องถูกกำหนดให้ต้องถ่ายจากเหนือศีรษะลงมาเหมือนกับเป็นการแทนสายตานก ที่บินอยู่บนฟ้า เนื่องจากเราไม่ค่อยได้เห็นภาพในมุมมองแบบนี้ วัตถุหรือตัวละครที่ถูกถ่ายจะดูแปลกตาออกไป และมีลักษณะที่เป็นนามธรรม (abstract) ไม่สามารถเข้าใจรูปทรงที่พบเห็นได้ทันที ผู้กำกับส่วนใหญ่จึงหลีกเลี่ยงไม่ใช้ภาพมุมมองนี้ ยกเว้นในบางกรณี มุมกล้องแบบนี้อาจเป็นประโยชน์ในแง่การสื่อความหมาย โดยภาพในมุมนี้จะทำให้คนดูรู้สึกเหมือนกับตัวเองลอยอยู่บนท้องฟ้าเหมือนเทพ ผู้ทรงอำนาจ และกำลังมองดูละครตัวเล็กกระจ้อยร่อยที่ไม่มีความสำคัญ


http://uncolor.com/galleries/images/Birds%20Eye%20View.jpg
 
 
 

2.2 ภาพ high angle
หรือ ภาพมุมสูง ภาพลักษณะนี้เหมาะสำหรับการใช้เพื่อบอกความซ้ำซากจำเจ น่าเบื่อหน่าย รวมไปถึงความเชื่องช้า และบางครั้งก็มักใช้เพื่อเน้นความยิ่งใหญ่ของฉากและอาณาบริเวณโดยรอบ เพราะความกว้างใหญ่ของอาณาเขตที่มองเห็นจากมุมสูงจะบดบังความสำคัญของผู้คน ทำให้ตัวละครหรือวัตถุที่ถูกถ่ายลดคุณค่า ต่ำต้อย ไม่น่าเกรงขาม ดังนั้นในบางกรณี ภาพมุมนี้ก็ยังใช้บอกถึงการดูถูกตัวเองของตัวละครได้ด้วย
 
http://www.istockphoto.com/file_thumbview_approve/7508986/2/istockphoto_7508986-high-angle-view-of-men-and-women-sitting-on-floor.jpg
 
 
 
 

2.3 ภาพ eye-level shot
หรือ ภาพระดับสายตา (ประมาณ 5-6 ฟุตจากพื้น) เป็นภาพในลักษณะที่ใกล้เคียงกับที่คนปรกติมองเห็นความเป็นไปที่เกิดขึ้น เป็นภาพที่ให้ความรู้สึกเป็นกลาง ในภาพยนตร์ทั่วไป เรามักพบภาพในระดับนี้เป็นพื้นฐาน โดยมักใช้ในฉากปรกติเพื่ออธิบายความทั่วไป ผู้กำกับหลายคนเลือกที่จะใช้มุมภาพระดับสายตาแบบนี้เนื่องจากไม่ต้องการ แสดงออกถึงความจงใจในการตกแต่งและชี้นำคนดูมากเกินไป และต้องการเปิดโอกาสให้คนดูเลือกพิจารณาและตัดสินตัวละครเอาเองจากเหตุการณ์ ในภาพยนตร์
 
http://farm1.static.flickr.com/38/99001240_df2836a15e.jpg
 
 
 
 
 2.4 ภาพ low angle

หรือภาพมุมต่ำ ก่อให้เกิดผลตรงข้ามกับภาพมุมสูง เป็นภาพที่เหมาะสำหรับการแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของวัตถุหรือตัวละครในแนวดิ่ง สามารถใช้เพื่อเพิ่มความสูงให้กับนักแสดงตัวเตี้ยได้ การเคลื่อนไหวของวัตถุในมุมภาพระดับนี้จะให้ความรู้สึกรวดเร็ว และหากใช้ประกอบในฉากที่รุนแรง ภาพมุมนี้จะเป็นประโยชน์ในการสร้างความวุ่นวายสับสน ในทางจิตวิทยา ภาพมุมต่ำสามารถเพิ่มความสำคัญให้กับตัวละคร ความใหญ่โตที่ปรากฏก่อให้เกิดความรู้สึกคุกคาม ผู้ชมจะถูกทำให้รู้สึกถึงความไม่มั่นคง ถูกครอบงำ ภาพตัวละครที่ถ่ายออกมาจะน่ากลัว น่าเกรงขาม และน่านับถือ ด้วยเหตุนี้ ภาพยนตร์ประเภทโฆษณาชวนเชื่อ หรือภาพยนตร์ที่แสดงถึงวีรกรรมห้าวหาญของตัวละครจึงมักใช้ภาพมุมนี้ในการ สื่อความหมาย
 
 
http://img2.allposters.com/images/SSPOD/SuperStock_1465-121-FB.jpg
 
 
 

2.5 ภาพ oblique / dutch angle

หรือภาพมุม เอียง เป็นภาพที่ถ่ายทำโดยไม่ยึดถือแนวขนานกับเส้นขอบฟ้า (horizontal line) ลักษณะภาพจะลาดเอียงไปทางใดทางหนึ่ง บางครั้งก็ใช้แทนสายตาตัวละครเพื่อบอกถึงอาการเสียศูนย์ โดยหลักจิตวิทยาแล้ว ภาพมุมเอียงบอกเป็นนัยถึงความตึงเครียด การเปลี่ยนแปลง สถานการณ์ที่ไม่มั่นคง และในฉากที่บอกถึงความรุนแรง ภาพลักษณะนี้จะเป็นประโยชน์ในการสร้างความรู้สึกน่ากระวนกระวายได้อย่าง ชัดเจ
 
 
http://my247.com.au/247venue_images/6811-200675-dutch%20angle%20cocktail%20bar.jpg
 


นอกจากนั้น ยังมีการแบ่งประเภทมุมกล้องในอีกลักษณะหนึ่ง โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ มุมเฝ้ามอง (objective camera angle) ซึ่งก็คือมุมทั่ว ๆ ไปที่ใช้ในภาพยนตร์ส่วนใหญ่ เป็นมุมที่กำหนดให้คนดูเป็นเสมือนบุคคลที่ 3 ที่คอยสังเกตการณ์เรื่องราวในภาพยนตร์อยู่ห่างๆ และ มุมแทนสายตา (subjective camera angle) ซึ่ง มีลักษณะเป็นมุมมองส่วนตัว พาให้คนดูเข้ามาใกล้ชิดและมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ด้วย โดยแบ่งเป็นการแทนสายตาคนดู และการแทนสายตาตัวละครในเรื่อง
หน้าถัดไป
สร้างโดย: 
น.ส. สุรีย์พร เหย่า และ อ. วีรศักดิ์ เตชะมหนนท์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์