โคลง

                                    Cool  โคลง  Cool

 

   โคลง       คือคำประพันธ์ชนิดหนึ่ง ซึ่งมีวิธีเรียบเรียงถ้อยคำ เข้าคณะ มีกำหนดเอกโท และสัมผัส

                 แต่ไม่ได้บัญญัติ บังคับ ครุลหุ โคลงแบ่งออกเป็น ๓ ชนิด คือ โคลงสุภาพ โคลงดั้น และโคลงโบราณ

                 การแต่งโคลง จะต้องมีลักษณะบังคับ หรือบัญญัติ ๖ อย่าง คือ

                 ๑. คณะ  ๒. พยางค์  ๓. สัมผัส  ๔. เอกโท  ๕. คำเป็นคำตาย  ๖. คำสร้อย

 

   โคลงสุภาพ แบ่งเป็น                                โคลงดั้น แบ่งเป็น                                   โคลงโบราณ แบ่งเป็น

         Cool  โคลงสองสุภาพ                                 Money mouth  โคลงดั้นสองดั้น                                 Kiss  โคลงวิชชุมาลี

         Cool  โคลงสามสุภาพ                                 Money mouth  โคลงดั้นสามดั้น                                 Kiss  โคลงมหาวิชชุมาลี

         Cool  โคลงสี่สุภาพ                                    Money mouth  โคลงดั้นวิวิธมาลี                                 Kiss โคลงจิตรลดา

         Cool  โคลงห้า (โคลงมณฑกคติ)                   Money mouth  โคลงดั้นบาทกุญชร                             Kiss  โคลงมหาจิตรลดา

         Cool  โคลงตรีพิพิธพรรณ                              Money mouth  โคลงดั้นตรีพิพิธพรรณ                           Kiss  โคลงสินธุมาลี

         Cool  โคลงจัตวาทัณฑี                               Money mouth  โคลงดั้นจัตวาทัณฑี                            Kiss  โคลงมหาสินธุมาลี

         Cool  โคลงกระทู้                                                                                                 Kiss  โคลงนันททายี

                                                                                                                             Kiss  โคลงมหานันททายี

 

 

 

สร้างโดย: 
น.ส.ยุวดี เปาอินทร์ , น.ส.อานิสา สอนพงษ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 35 คน กำลังออนไลน์