การบรรเลงปี่พาทย์ในการเทศน์มหาชาติ

 ...
 ...
การบรรเลงปี่พาทย์ในการเทศน์มหาชาติ


การบรรเลงปี่พาทย์ในงานเทศน์มหาชาตินี้ นอกจากการโหมโรงอันเป็นประเพณีที่ไม่ว่างานชนิดใดจะต้องมีแล้ว ยังต้องบรรเลงในเวลาพระขึ้นธรรมาสน์ และพระเทศน์จบเรียงลำดับไปทุกๆ กัณฑ์ด้วย ประเพณีบรรเลงปี่พาทย์เรียงลำดับประจำกัณฑ์เทศน์มหาชาตินี้ น่าจะมีมาแล้วตั้งแต่กรุงศรีอยุธยา และอาจจะเกิดขึ้นพร้อมๆ กับการแต่งมหาชาติคำหลวงในสมัยรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถหรือรัชกาลสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมก็ได้

ดังโคลงบาท ๓ ของผู้มีนาม “รัตน” ว่า “บทหนึ่งประโคมคำ  คำหนึ่ง นับนา” กับจดหมายเหตุที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดเกล้าฯ ให้มีการเทศน์มหาชาติและมีพระบรมวงศานุวงศ์เป็นเจ้าของกัณฑ์ก็มีความตอนหนึ่งกล่าวว่า

“ครั้นจบลงกัณฑ์ใด ก็ศรัทธาสมโภชบูชา เสียงก้องโกลาหล มโหรีปี่พาทย์ กลองแขกแตรสังข์ทั้งพระคาถาพันและเรียงกัณฑ์”

ดังกล่าวมานี้ จะเห็นได้ว่าถ้าเป็นพระราชพิธีหลวงจะมีเครื่องประโคมจนถึงแตรสังข์อันถือเป็นเครื่องประโคมอย่างสูงด้วย ประเพณีประโคมอย่างนี้เข้าใจว่า คงจะได้สืบต่อแบบแผนมาจากกรุงศรีอยุธยา หาใช่เป็นของที่ทรงคิดขึ้นใหม่ในรัชกาลที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ไม่

เพลงที่ปี่พาทย์บรรเลงประกอบเทศน์มหาชาตินั้น โบราณจารย์ได้กำหนดเพลงสำหรับบรรเลงไว้โดยเฉพาะ ซึ่งล้วนเป็นเพลงหน้าพาทย์ที่เหมาะสมทั้งสิ้น

(หน้าพาทย์ เป็นศัพท์เฉพาะของดุริยางค์ไทย หมายถึง เพลงที่บรรเลงประกอบกิริยาเคลื่อนไหวของบุคคลและธรรมชาติ เช่น นั่ง นอน ยืน เดิน โลกธาตุเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และสูญไป เป็นต้น)

  

สร้างโดย: 
นางสาวดวงพร แซ่ลิ้ม / ครูรัตนาภรณ์ ทองอยู่

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 77 คน กำลังออนไลน์