การฝึกเดินในการลีลาศ

รูปภาพของ sirin

การฝึกเดินในการลีลาศ  (General Outline of The Walk)


                มีคำพูดว่า “ถ้าท่านเดินได้  ท่านก็สามารถลีลาศได้”  คำพูดนี้คงจะไม่เป็นความจริงนัก  เพราะท่าทางการเดินทั่ว ๆ ไปกับการเดินในการลีลาศนั้นไม่เหมือนกัน  เพียงแต่มีความสัมพันธ์กันเท่านั้น  กล่าวคือ  การเดินในการลีลาศ  มีการเคลื่อนไหวเท้าทั้งสองข้างติดต่อกันไปบนฟลอร์ลีลาศ  ตามลวดลาย (Figure)  ของแต่ละจังหวะ  ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า “คนที่เดินได้  สามารถเรียนรู้และฝึกลีลาศได้”  การเดินในการลีลาศแตกต่างไปจากการเดินธรรมดา  คือ  ขณะเดินไม่ว่าจะก้าวเท้าไปข้างหน้าหรือถอยหลังก็ตาม  ปลายเท้าจะชี้ตรงไปข้างหน้าเสมอ  เท้าทั้งสองข้างลากผ่านกันจนเกือบสัมผัสกัน  และถ่ายน้ำหนักตัวไปยังเท้าที่ก้าวไปใหม่เสมอ  ดังนั้น  ท่าทางการเดินจึงนับว่าเป็นพื้นฐานสำคัญในการลีลาศที่ผู้ฝึกลีลาศใหม่ ๆ ควรให้ความสนใจ  และฝึกฝนให้ถูกต้องเสียก่อน
            การจัดทรวดทรงหรือการวางลำตัวที่ดี  เป็นบุคลิกภาพที่มีคุณค่าต่อการลีลาศ  เพราะทำให้ดูแล้วสง่างามน่ามอง  การที่ลีลาศได้แต่ไม่สวยงาม  อาจเนื่องมาจากการละเลยหรือไม่ให้ความสนใจในการจัดทรวดทรงของตนเอง  เช่น  เข่างอ  ไหล่ห่อ  ท้องยื่น  เป็นต้น  ซึ่งจะทำให้ทรวดทรงของบุคคลนั้นอยู่ในลักษณะที่ห่อเหี่ยว  ดูเฉื่อยชา  ไม่กระฉับกระเฉง  หรือมองดูคล้ายกับคนเหนื่อยอ่อน  ดังนั้นผู้ที่มีทรวดทรงไม่ดีไม่สง่างาม  จะต้องปรับปรุงแก้ไขด้วยการฝึกฝนตนเองบ่อย ๆ ดังนี้

การเดินไปข้างหน้าของผู้ชาย (The Forward Walk Gentlemen)

 • การจัดทรวดทรง :  ยืนตัวตรงหย่อนเข่าเล็กน้อยแต่ไม่ถึงกับย่อเข่า  ลำตัวตั้งแต่เท้าถึงศรีษะเอนไปข้างหน้าจนรู้สึกว่าน้ำหนักตัวอยู่ที่ปลายเท้า  แต่ส้นเท้าไม่ลอยพ้นพื้น  ในการเอนลำตัวไปข้างหน้านั้น  พยายามรักษาลำตัวตั้งแต่สะโพกขึ้นไปให้อยู่ในลักษณะตั้งตรง  เมื่ออยู่ในท่าลักษณะดังกล่าวแสดงว่าพร้อมที่จะก้าวเดิน
 • การเคลื่อนไหวขาและเท้า :  โดยทั่วไปนิยมให้ผู้ชายเริ่มต้นก้าวเท้าเดินด้วยเท้าซ้ายก่อนในการเริ่มต้น  จะเริ่มด้วยการให้น้ำหนักตัวอยู่ที่เท้าขาว  แล้วก้าวเท้าซ้ายโดยเคลื่อนจากสะโพกไป ข้างหน้า  ขณะที่เท้าซ้ายผ่านปลายเท้าขวา  ส้นเท้าขวาจะเริ่มยกขึ้นพ้นพื้น  และเมื่อก้าวเท้าซ้ายออกไปเต็มที่แล้ว  ส้นเท้าซ้ายและปลายเท้าขวาจะสัมผัสพื้นพร้อมกัน  ให้วางปลายเท้าซ้ายราบลงกับพื้นทันทีในขณะที่ลำตัวยังคงเคลื่อนที่ไปข้างหน้า  ถ่ายน้ำหนักตัวลงบนเท้าซ้าย
 • การก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า  ให้ลากปลายเท้าไปกับพื้นและเคลื่อนผ่านเท้าซ้ายเช่นเดียวกับการก้าวเท้าเดินด้วยเท้าซ้าย  การถ่ายน้ำหนักตัวขณะก้าวเท้าเดินจากตำแหน่งที่อยู่กับที่  น้ำหนักตัวส่วนใหญ่จะอยู่บนปลายเท้าก่อนที่จะเริ่มก้าวเท้าออกไป  ขณะกำลังก้าวเท้าเดิน  น้ำหนักตัวจะอยู่บนเท้าที่ไม่ได้ก้าว  และเมื่อก้าวเท้าเกินออกไปเต็มที่แล้ว  น้ำหนักตัวจะถูกแบ่งอยู่ระหว่างส้นเท้าหน้ากับปลายเท้าหลัง  แล้วค่อย ๆ ถ่ายน้ำหนักตัวไปที่เท้าหน้า  เมื่อวางเท้าหน้าลงเต็มเท้าน้ำหนักตัวทั้งหมดจะมาอยู่บนเท้าหน้าทันที
 • ข้อควรระวัง  :  จากลักษณะท่ายืนอยู่กับที่  จะรู้สึกว่าลำตัวเคลื่อนไปข้างหน้าก่อนเท้า  แต่ถ้าเท้าเคลื่อนที่ไปข้างหน้าก่อนลำตัว  น้ำหนักตัวจะถูกส่งไปข้างหลังมากเกินไป  ตลอดเวลาที่กำลังเดินอยู่ปล่อยเข่าให้สบายและหย่อนเข่าตามธรรมชาติ  ขาจะตรงเมื่อก้าวเท้าไปเต็มที่แล้วแต่ไม่  เกร็งเข่า

http://learners.in.th/file/ohiji335/2_741_m.jpg

การเดินถอยหลังของผู้หญิง (The backward Walk Lady)

 • การจัดทรวดทรง  :  ยืนตัวตรงปล่อยเข่าตามสบายแต่อย่าให้งอ  วางลำตัวเอนไปข้างหลังเล็กน้อยจนน้ำหนักตัวอยู่บนส้นเท้าทั้งสองข้าง  การทำเช่นนี้จะไม่ช่วยในการทรงตัวแต่ทำให้มองดูแล้วสง่างาม  พยายามอย่าเอนลำตัวไปข้างหลังมากเกินไป  เพราะจะทำให้เกิดส่วนโค้งที่ไม่สวยงามของหลังขึ้น
            ถึงแม้ว่าผู้หญิงจะเอนลำตัวไปข้างหลัง  แต่ก็ต้องออกแรงต้านการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าของผู้ชายไว้บ้างเล็กน้อย ซึ่งไม่ใช่แรงต้านทั้งตัวแต่จะใช้ส่วนล่างของร่างกายตรงสะโพก   มิฉะนั้น  จะเป็นการขัดขวางการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าของผู้ชาย และทำให้ยากต่อการก้าวเท้าออกนอกคู่ (Outside Partner)  ผู้หญิงไม่ควรเอนลำตัวมาข้างหน้า  หรือทิ้งน้ำหนักตัวมาข้างหน้าในขณะที่กำลังเดินถอยหลัง  เพราะจะทำให้ผู้ชายมีแรงต้านบริเวณหน้าอก  และรู้สึกลำบากในการนำผู้หญิง  ทั้งยังทำให้ผู้ชายรู้สึกว่าผู้หญิงตัวหนักอีกด้วย
 • การจัดทรวดทรงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก  แต่ถ้าได้พยายามฝึกการควบคุมการใช้กล้ามเนื้อขาทั้งสองข้างให้สามารถลดส้นเท้าลงเมื่อเร่งจังหวะในการลีลาศ  ก็อาจทำให้สามารถจัดทรวดทรงได้ง่ายขึ้น
 • การเคลื่อนไหวขาและเท้า : ผู้หญิงจะเริ่มต้นเดินถอยหลังด้วยเท้าขวาก่อน  เริ่มด้วยการถ่ายน้ำหนักตัวไปอยู่บนเท้าซ้าย  ถอยเท้าขวาไปข้างหลังโดยเคลื่อนออกจากสะโพก  เมื่อถอยเท้าขวาผ่านเท้าซ้าย  ปลายเท้าซ้ายจะค่อย ๆ ยกขึ้นพ้นพื้น  เมื่อถอยเท้าขวาออกไปเต็มที่ปลายเท้าขวาและส้นเท้าซ้ายจะสัมผัสพื้นพร้อมกัน  ลำตัวยังคงเคลื่อนที่ไปข้างหลัง  ลดส้นเท้าขวาลงบนพื้น  ถ่ายน้ำหนักตัวมาอยู่บนเท้าขวา  เท้าซ้ายถอยตามเท้าขวาไปข้างหลัง (ถอยด้วยส้นเท้า)  เมื่อเท้าซ้ายถอยมาอยู่ระดับเดียวกับเท้าขวา  ปลายเท้าซ้ายจึงจะสัมผัสพื้น  
 • สำหรับการเดินถอยหลังด้วยเท้าซ้าย  ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการเดินถอยหลังด้วยเท้าขวา  การถ่ายน้ำหนักตัวในขณะที่เดินถอยหลังจากตำแหน่งที่อยู่กับที่  น้ำหนักตัวจะอยู่บนส้นเท้าก่อนเริ่มเดินถอยหลัง  เมื่อก้าวเท้าเดินถอยหลังน้ำหนักตัวจะอยู่บนเท้าที่ไม่ได้ก้าว  และเมื่อถอยเท้าไปข้างหลังเต็มที่แล้วน้ำหนักตัวจะอยู่ระหว่างส้นเท้าหน้ากับปลายเท้าหลัง  แล้วค่อย ๆ ถ่ายน้ำหนักตัวไปอยู่บนเท้าหลัง
   
 • ข้อควรระวัง  :
  1. จากท่ายืนอยู่กับที่  เมื่อจะเคลื่อนที่จะต้องให้รู้สึกว่าลำตัวเคลื่อนที่ไปก่อนเท้า
  2. ไม่ลากเท้าไปกับพื้น  ให้ยกปลายเท้าขึ้นขณะเคลื่อนเท้าถอยไปข้างหลัง  เข่าหย่อนและผ่อนคลายตามธรรมชาติตลอดการเดินขา เหยียดตรงเมื่อก้าวเท้าถอยหลังไปเต็มที่แล้ว  แต่ไม่เกร็งเข่า
  3. ข้อเท้าและหลังเท้าปล่อยตามสบาย
  4. เท้าทั้งสองข้างเหยียดตรง  ยกปลายเท้า  ส้นเท้า  และข้างเท้าด้านในผ่านซึ่งกันและกันทุกครั้งที่ก้าวเดิน
   

การเดินไปข้างหน้าของผู้หญิง (The Forward Walk Lady)
            ถึงแม้ว่าการก้าวขาและเท้าของผู้หญิง จะเหมือนกับการเดินไปข้างหน้าของผู้ชาย แต่ผู้หญิงจะต้องไม่เอนลำตัวไปข้างหน้า ในการที่จะช่วยให้ผู้ชายเดินถอยหลังได้สะดวกขึ้นนั้น  ผู้หญิงจะต้องดันลำตัวไปข้างหน้าขณะที่ก้าวเท้าเดิน  แต่จะต้องไม่ทำให้ผู้ชายเสียการทรงตัว  สำหรับผู้ชายยังคงเป็นผู้นำในการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรือถอยหลังอยู่เช่นเดิม

 
ารเดินถอยหลังของผู้ชาย (The backward Walk Gentleman)
            โดยปกติแล้ว  ผู้ชายมักจะไม่ค่อยเดินถอยหลัง  ยกเว้นจังหวะสโลว์ฟอกซ์ทรอท (Slow Fox-trot) ถึงแม้ว่าการก้าวเท้าเดินถอยหลังของผู้ชาย  จะมีลักษณะการก้าวขาและเท้าเหมือนกับการเดินถอยหลังของผู้หญิงก็ตาม  แต่ผู้ชายต้องรักษาทรวดทรงให้เหมือนกับการเดินไปข้างหน้าอยู่เสมอ
            อนึ่งในการฝึกเดินลีลาศ  หากเป็นการฝึกเดินเพียงลำพัง  ส่วนใหญ่จะเก็บมือโดยการท้าวเอวหรือเก็บมือแบบ C.b.M.  คือ  คว่ำฝ่ามือทั้งสองข้างวางทับกันในระดับอกและกางศอกทั้งสองข้างขนานกับพื้น วิธีนี้นิยมนำมาใช้ในการฝึกลีลาศประเภทบอลรูม (ballroom  Dancing)  แต่ในขณะที่ลีลาศกับคู่นั้น  หากมือข้างใดไม่ได้ใช้หรือไม่ได้จับคู่ลีลาศ  ก็จะมีตำแหน่งของการวางแขน (Arm  Position)  โดยนำมาจากท่าลีลาศของบัลเล่ย์ การจะวางแขนในลักษณะใดขึ้นอยู่กับรูปแบบของการลีลาศในลวดลายนั้น ๆ 


 
การเคลื่อนไหวร่างกายไปในทิศทางตรงกันข้าม (Contrary  body  Movement)
                การเคลื่อนไหวร่างกายไปในทิศทางตรงกันข้าม  จะมีลักษณะการเดินบิดสะโพกและไหล่ด้านตรงข้ามกับเท้าที่ก้าวไปทำให้เกิดการบิดลำตัวขณะก้าวเท้าบางครั้งเรียกว่าการเหวี่ยงลำตัว (body  Swing)  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการหมุน  นักลีลาศทั่วไปนิยมเรียกการเคลื่อนไหวร่างกายไปในทิศทางตรงกันข้ามว่า  ซี.บี.เอ็ม. (C.b.M.)  ซึ่งสามารถสื่อความหมายและเป็นที่เข้าใจกัน  แต่สิ่งที่ควรระวังในการทำ ซี.บี.เอ็ม.  คือ  หากทำมากเกินไปจะทำให้ลีลาศไม่สวยงามหรือเสียการทรงตัวได้ง่าย
                ในการลีลาศมีการหมุนอยู่  4 วิธีคือ  การหมุนไปทางซ้ายหรือขวาในขณะเคลื่อนที่ไปข้างหน้า  และการหมุนไปทางซ้ายหรือขวาในขณะเคลื่อนที่ถอยหลัง  มีวิธีปฏิบัติ  ดังนี้
                1. หมุนตัวไปข้างหน้าทางซ้าย (Forward  Turn to  Left)
                    วิธีปฏิบัติ : ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าขณะเดียวกันบิด  (Swing) ไหล่และสะโพกขวาไป      ข้างหน้า
                2. หมุนตัวไปข้างหน้าทางขวา (Forward  Turn to  Right )
                    วิธีปฏิบัติ : ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าขณะเดียวกันบิด  (Swing)  ไหล่และสะโพกซ้ายไป     ข้างหน้า
                3. หมุนตัวถอยหลังไปทางซ้าย (backward  Turn  to  Left)
                    วิธีปฏิบัติ :  ถอยเท้าขวาไปข้างหลังขณะเดียวกันบิด  (Swing)  ไหล่และสะโพกซ้ายไป   ข้างหลัง
                4. หมุนตัวถอยหลังไปทางขวา (backward  Turn  to  Right)
                    วิธีปฏิบัติ :  ถอยเท้าซ้ายไปข้างหลังขณะเดียวกันบิด  (Swing)  ไหล่และสะโพกขวาไป   ข้างหลัง
               ในการทำ ซี.บี.เอ็ม.  จะต้องบิดทั้งไหล่และสะโพก  ถ้าพยายามฝึกจนเกิดความเคยชินจะพบว่า ในขณะที่หมุนตัวไปข้างหน้าจะต้องหมุนจากไหล่ไปก่อน และในขณะที่หมุนตัวไปข้างหลังจะต้องหมุนจากสะโพกไปก่อน  ความแตกต่างเล็กๆน้อยๆของการหมุนทั้งสองแบบนี้  จะช่วยให้ผู้เริ่มฝึกลีลาศใหม่ๆ เข้าใจได้ดีและปฏิบัติได้ถูกต้องรวดเร็วยิ่งขึ้น สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งในการทำ  ซี.บี.เอ็ม.  ก็คือ  จะต้องไม่ทำให้ทิศทางการก้าวเท้าเปลี่ยนแปลงไป  ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเสมอกับ   ผู้ฝึกลีลาศใหม่ๆ  คือ  การเปลี่ยนทิศทางการก้าวเท้าขณะทำ  ซี.บี.เอ็ม.  ตัวอย่างเช่น
                ยืนหันหน้าตามแนวลีลาศ  น้ำหนักตัวอยู่บนเท้าซ้าย  และพร้อมที่จะหมุนตัวไปข้างหน้าทางขวา  ในขณะที่ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าพร้อมกับบิดไหล่และสะโพกซ้ายไปทางขวา  ผู้ฝึกลีลาศใหม่ๆส่วนมาก  มักจะก้าวเท้าขวาไปในทิศทางเฉียงฝาตามแนวลีลาศ  ซึ่งเป็นการก้าวเท้าที่ผิด  ที่ถูกแล้วลำตัวเท่านั้นที่บิดออกจากแนวลีลาศ  เท้าขวาจะต้องก้าวตรงไปข้างหน้าหรือวางอยู่หน้าเท้าซ้าย  และในการหมุนตัวถอยหลังก็เช่นเดียวกัน
 
ตำแหน่งการเคลื่อนไหวร่างกายไปในทิศทางตรงกันข้าม (Contrary  body  Movement  Position)
                การทำ  ซี.บี.เอ็ม.  เป็นการเคลื่อนไหวไหล่  ลำตัว  และสะโพกให้บิดไปข้างหน้า  ส่วนตำแหน่งการเคลื่อนไหวร่างกายไปในทิศทางตรงกันข้าม  หรือที่นักลีลาศนิยมเรียกกันว่า  ซี.บี.เอ็ม.พี. (C.b.M.P.)  คือ  การก้าวเท้าข้างใดข้างหนึ่งไปข้างหน้าหรือไข้วไปข้างหลังของเท้าอีกข้างหนึ่งโดยไม่หมุนลำตัว  แต่ในบางกรณีอาจนำ  ซี.บี.เอ็ม.  มาใช้พร้อมกันด้วยก็ได้
                ผู้ที่ฝึกลีลาศใหม่ๆ จะต้องจำไว้ว่า  ทุกครั้งที่ก้าวเท้าออกนอกคู่ (Outside  Partner)  หรือคู่ลีลาศอยู่ข้างนอก (Partner  Outside)  จะต้องอยู่ในท่า  ซี.บี.เอ็ม.พี.  เพื่อให้ลำตัวของคู่ลีลาศชิดกันมากที่สุด  ซี.บี.เอ็ม.พี.  จะเกิดขึ้นเสมอในลวดลายพรอมมิหนาด (Figure  Promeade) ของจังหวะแทงโก้ (Tango)

 BACK

สร้างโดย: 
นางสาวศิรินทร์ ปัชชา และครูสมพร ฉ่ำเอี่ยม โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์