การเอนลำตัวและปริมาณการหมุน

รูปภาพของ sirin

การเอนลำตัวและปริมาณการหมุน (body  Sways  and Amount  of  Turn)

การเอนลำตัว (body  Sways)             

                การเอนลำตัวในการลีลาศประเภทบอลรูม (ballroom  Dancing)  เป็นองค์ประกอบที่สำคัญมาก  เพราะจะทำให้เกิดความสวยและสง่างาม  การเอนลำตัวสามารถกระทำได้ทุกครั้งที่มีการหมุน (Turn)  ยกเว้นการหมุนแบบต่อเนื่อง (Spin  Turn)  ซึ่งเป็นการหมุนอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถเอนลำตัวได้ทัน  เมื่อใดก็ตามที่มีการหมุนก็จะใช้การเอนลำตัวร่วมด้วย  นอกจากนี้ยังใช้การเอนลำตัวในลวดลาย (Figure)  แบบโค้งหรือคดเคี้ยว  (Curve  or  Wave)  และบางลวดลายที่ก้าวออกทาง  ด้านข้าง  (Cross  Dhasse’)

                ในการหมุนทุกครั้งจะเริ่มด้วยการทำ  ซี.บี.เอ็ม.  (C.b.M.)  การเอนลำตัวนั้นจะทำร่วมกันและต่อเนื่องกันไปจากการก้าวเท้าของ  ซี.บี.เอ็ม.  เช่น  ถ้าก้าวเท้าขวาก็จะเอนลำตัวไปทางขวา  ถ้าก้าวเท้าซ้ายก็จะเอนลำตัวไปทางซ้าย  ทั้งการเดินไปข้างหน้าและการเดินถอยหลัง  โดยปกติจะกระทำเพียงสองก้าว  แต่บางครั้งการเอนลำตัวจะกระทำเพียงก้าวเดียว

                หลักสำคัญของการเอนลำตัว  คือ  จะต้องเอนลำตัวไปหาจุดศูนย์กลางของการหมุน  ประโยชน์ที่ได้รับจากการเอนลำตัว  คือ  จะช่วยให้ไม่เสียการทรงตัว  จะเห็นได้อย่างชัดเจนในการลีลาศจังหวะวอลซ์ (Waltz)  ผู้ที่เริ่มฝึกลีลาศใหม่ๆ จะพบว่า  การเอนลำตัวไปในทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางที่กำลังเคลื่อนที่ไป  จะช่วยไม่ให้เสียการทรงตัว  ทั้งยังเป็นการเสริมบุคลิกภาพให้เกิดความสง่างามอย่างแท้จริง

http://202.129.48.218/pe/photo/3976705_1.jpg


การยกตัวขึ้นและลดตัวลง  (Rise  and  Fall  body)
                การยกตัวขึ้นและลดตัวลงมีความสำคัญไม่มากนักสำหรับผู้ที่เริ่มฝึกลีลาศใหม่ๆ  แต่มีความสำคัญมากในหมู่นักลีลาศที่ชำนาญแล้ว  เพราะจะเป็นการยกระดับการลีลาศของตนให้สูงขึ้น  ในนักลีลาศชั้นสูงจะใช้เทคนิคการยกตัวขึ้นและลดตัวลงได้อย่างอัตโนมัติ  โดยไม่รู้สึกตัวว่ากระทำขึ้นเมื่อใด
                สิ่งที่ควรทราบ  คือ  การยกตัวขึ้นในการลีลาศ  มีผลมาจากการใช้กล้ามเนื้อขา  การยกตัวขึ้นจะรู้สึกว่าเกิดขึ้นภายในลำตัวมากกว่าเกิดจากเท้าที่ใช้กล้ามเนื้อขา  โดยปราศจากความสัมพันธ์กันในแต่ละก้าว  จังหวะลีลาศที่มีการใช้เทคนิคการยกตัวขึ้นและลดตัวลง  มีอยู่  3 จังหวะ  คือ  จังหวะควิกสเตป (Quick  Step)  จังหวะวอลซ์ (Waltz)  และจังหวะฟอกซ์ทรอท (Foxtrot) เป็นต้น

http://ramleelart.com/_image/sfb_dybbuk1web.jpg

 

BACK

 

สร้างโดย: 
นางสาวศิรินทร์ ปัชชา และครูสมพร ฉ่ำเอี่ยม โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์