การนำแลการตามในการลีลาศ

รูปภาพของ sirin

การนำและการตามในการลีลาศ (Leading  and Following)  

                การที่จะลีลาศให้สวยงาม  กลมกลืน  และต่อเนื่องกันไป  คู่ลีลาศจะต้องเคลื่อนไหวให้ สอดคล้องสัมพันธ์กันจากลวดลายหนึ่งไปอีกลวดลายหนึ่ง  โดยปกติแล้วผู้ชายจะเป็นหลักในเรื่องของจังหวะดนตรี  จังหวะของการลีลาศ  และมีหน้าที่ในการให้สัญญาณนำ  (Lead)  ผู้หญิงให้สามารถลีลาศไปบนฟลอร์ได้อย่างราบรื่น  สวยงาม  และไม่ชนกับคู่ลีลาศอื่น ๆ  สำหรับผู้หญิงจะทำหน้าที่เป็นผู้ตาม (Follow) โดยปล่อยให้ผู้ชายทำหน้าที่ในการนำทั้งหมด
การนำในการลีลาศ (Leading)

                มีผู้ชายจำนวนไม่น้อยที่สามารถลีลาศลวดลายต่างๆได้ดี  แต่เมื่อจับคู่ลีลาศกับผู้หญิง  กลับมีปัญหาไม่สามารถลีลาศไปด้วยกันได้  หรืออาจจะถูกบ่นในทำนองที่ว่า  ไม่สามารถเป็นผู้นำ (Lead)ในการลีลาศได้  ดังนั้น  ผู้ชายจึงจำเป็นต้องเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการนำในการลีลาศให้ชำนาญ  โดยมีวิธีปฏิบัติดังนี้


1.  พื้นฐานที่สำคัญในการนำ  การนำที่ดีเกิดจากพื้นฐานที่สำคัญ  ดังนี้
                1.1  ทรวดทรง  จะต้องอยู่ในลักษณะที่พร้อมจะเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
                1.2  จับคู่ลีลาศในตำแหน่งที่ถูกต้อง  จะสามารถช่วยเหลือแก่คู่ลีลาศได้    
                1.3  มีความเข้าใจในจังหวะดนตรี  และรูปแบบของดนตรีประเภทต่างๆ
                1.4  มีความรู้ในลวดลายพื้นฐาน และลวดลายที่พลิกแพลงอื่นๆพอสมควร สามารถเชื่อมโยงลวดลายต่างๆเข้าด้วยกัน(Amalgamation)
                1.5  สามารถให้สัญญาณในการนำ  ก่อนที่จะเปลี่ยนไปใช้ลวดลายอื่น

2.  กฎทั่วไปเกี่ยวกับการนำ  ประกอบด้วย
                2.1  ในการจับคู่ลีลาศควรจับให้รู้สึกมั่นคงแต่ไม่กระชับแน่นเกินไป  จนผู้หญิงรู้สึกว่าถูกกอดรัด
                2.2  ฟังและจับจังหวะดนตรีให้ได้ก่อนเริ่มลีลาศ
                2.3  คิดล่วงหน้าเพื่อเป็นการเตรียมพร้อม  ก่อนที่จะเปลี่ยนลวดลายใหม่
                2.4  ให้สัญญาณนำก่อนที่จะเริ่มลวดลายใหม่  หรือเปลี่ยนทิศทางใหม่
                2.5  เริ่มลีลาศจากลวดลายพื้นฐานก่อน  แล้วจึงเปลี่ยนไปลีลาศในลวดลายที่พลิกแพลงขึ้น  แต่ต้องแน่ใจว่าคู่ลีลาศสามารถลีลาศตามได้


3.  สัญญาณในการนำ ทั้งผู้ชายและผู้หญิงจะต้องเรียนรู้และเข้าใจให้ตรงกัน  จะไม่มีการให้สัญญาณด้วยคำพูด  สัญญาณในการนำของผู้ชายมีดังนี้
                3.1  การนำในการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า (ผู้หญิงเคลื่อนที่ถอยหลัง)  ให้เคลื่อนไหล่และหน้าอกไปข้างหน้า  พร้อมกับยกแขนขวาขึ้นเล็กน้อย
                3.2  การนำในการเคลื่อนที่ถอยหลัง (ผู้หญิงเคลื่อนที่ไปข้างหน้า)  ให้ใช้มือขวากดตรงกลางหลังของผู้หญิงแล้วดึงผู้หญิงมาข้างหน้า
                3.3  เมื่อต้องการให้ผู้หญิงเคลื่อนที่ไปทางซ้ายมือของผู้ชาย  ให้กดนิ้วมือขวาทั้งสี่นิ้ว  (ยกเว้นนิ้วหัวแม่มือ) ตรงบริเวณกลางหลังของผู้หญิง  และดันผู้หญิงไปทางซ้ายมือของตน
                3.4  เมื่อต้องการให้ผู้หญิงเคลื่อนที่มาทางขวามือของผู้ชาย  ให้กดส้นมือขวาลงตรงกลางหลังของผู้หญิง  และดึงผู้หญิงมา ทางขวามือของตนเอง
                3.5  ถ้าต้องการให้ผู้หญิงเคลื่อนที่ไปทางด้านข้าง   ให้เลื่อนมือขวามาที่ข้างลำตัวของ     ผู้หญิงแล้วกดมือขวาลง
                3.6  ถ้าต้องการให้ผู้หญิงหมุนไปทางขวามือ  ให้ยกมือซ้ายขึ้นเหนือศีรษะของผู้หญิง  แล้วใช้มือขวาผลักตรงด้านข้างลำตัวของผู้หญิง
                3.7  ถ้าต้องการให้ผู้หญิงย่อตัวต่ำ  ให้กดปลายนิ้วมือขวาทั้งหมดลงตรงกลางหลังของ ผู้หญิง
                3.8  ถ้าต้องการล็อค  (Lock) ผู้หญิง  ให้ใช้มือซ้ายบีบมือขวาของผู้หญิง  และใช้มือขวายกลำตัวของผู้หญิงขึ้น
                **
ผู้ชายพึงระลึกไว้เสมอว่า  การนำคู่ลีลาศที่ดีนั้น  จะช่วยให้คู่ลีลาศสามารถลีลาศตามด้วยความมั่นใจ  ไม่ต้องคาดเดาว่าต่อไปจะต้องลีลาศลวดลายอะไร  ทั้งยังทำให้คู่ลีลาศเกิดความรู้สึกสนุกกับการลีลาศด้วย


 

http://3.bp.blogspot.com/_wOvSk3YY8ac/R-JXmpTYXUI/AAAAAAAAAGg/4GvrAGfUdhk/s1600-h/paso06%5B1%5D.jpg

การตามในการลีลาศ (Following)
                การตามในการลีลาศ  เป็นหน้าที่ของผู้หญิงที่จะต้องปรับการลีลาศของตนเองไปตามจังหวะหรือลวดลายของผู้ชาย  จะต้องไม่เกร็งตัวมากเกินไปจนทำให้เกิดแรงต้านใดๆหรือในทางตรงกันข้าม  คือ  ปล่อยตัวตามสบายเกินไป  จะทำให้การนำของผู้ชายเป็นไปด้วยความยากลำบาก  ในกรณีที่ผู้ชายนำได้ไม่ดีเท่าที่ควร  ผู้หญิงควรจะคอยสังเกตุการเคลื่อนไหวลำตัวของผู้ชาย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงบริเวณไหล่และหน้าอก
                กฎทั่วไปเกี่ยวกับการตามของผู้หญิง  ที่ควรทราบมีดังนี้
                1.  พยายามยึดจังหวะการลีลาศของผู้ชาย
                2.  มีความสามารถตอบสนองการนำของผู้ชายได้อย่างฉับไว
                3.  คำนึงถึงหลักเบื้องต้นในการเคลื่อนที่ถอยหลัง  และการวางน้ำหนักตัวขณะเคลื่อนไหวต้องไม่ให้เป็นภาระของผู้ชายที่จะต้องแบกรับน้ำหนักตัวของเรา
                4. ในการเคลื่อนที่ถอยหลังให้ก้าวเท้าถอยหลังไปตรงๆ  เพื่อให้ผู้ชายก้าวเท้ามาข้างหน้าได้สะดวก
                5.  การก้าวเท้า  ให้ก้าวเท้าผ่านอีกเท้าหนึ่งให้ใกล้ที่สุดจนเกือบสัมผัสกัน
                6. ไม่ควรคาดคะเนการนำหรือการเปลี่ยนลวดลาย (Figure)  ก่อนผู้ชาย  แต่ควรเป็นผู้ตามจากการนำของผู้ชาย
                7.  พยายามทำความคุ้นเคยกับลวดลายพื้นฐานของผู้ชายที่เราจับคู่ลีลาศด้วย
                8. พึงระลึกไว้เสมอว่า  จะต้องอยู่ใกล้ชิดกับคู่ลีลาศและรักษาทรวดทรงที่ดีไว้ตลอดเวลาในการลีลาศ  เพื่อให้การนำของผู้ชายเป็นไปด้วยความสะดวก

 BACK

สร้างโดย: 
นางสาวศิรินทร์ ปัชชา และครูสมพร ฉ่ำเอี่ยม โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์