การเขียนแบบทัศนียภาพ

การเขียนแบบทัศนียภาพ

         การเขียนแบบด้วยเส้นดินสอ สามารถกำหนดน้ำหนักให้แตกต่างกันได้ ซึ่งต่างจากการเขียนแบบด้วยปากกาหมึก ดินสอสามารถควบคุมน้ำหนักเส้นด้วยแรงกดในการเขียน กำหนดได้ทั้งเส้นหนักและเบา ในจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุด แบ่งออกเป็น 5 ลักษณะ ดังนี้

1.น้ำหนักเส้นเท่ากันตลอด

2.จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดหนักตรงกลางเบา

3.จุดเริ่มต้นหนักจุดสิ้นสุดเบา

4.จุดเริ่มต้นเบาจุดสิ้นสุดหนัก

5.จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดเบาตรงกลางหนัก

การเขียนทัศนียภาพ (perspective) คือ การเขียนแบบในลักษณะภาพ 3 มิติเป็นการแสดงการเขียนที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด ดังนั้นผู้เขียนจึงต้องเรียนรู้หลักวิธีการเขียนแบบตามลำดับ จึงจะทำให้ผลงานที่ออกมาดูสวยงาม และลักษณะของภาพทัศนียภาพจะเปลี่ยนแปลงเสมอตามมุมมอง หรือตามการมองเห็น เช่นวัตถุอยู่ในระดับสายตา วัตถุอยู่ต่ำกว่าระดับสายตา วัตถุอยู่สูงกว่าระดับสายตาเป็นต้น

         วิธีการเขียนแบบทัศนียภาพควรมีระยะต่างๆในภาพ เป็นการกำหนดระยะของรูปทรงในภาพซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ความสมบรูณ์ของภาพให้มีความลึก จึงมีการจัดแบ่งระยะการเขียนทัศนียภาพออกเป็น 3 ระยะดังนี้

1.ระยะหน้า

2.ระยะกลาง

3.ระยะหลัง

หลักวิธีการเขียนแบบทัศนียภาพได้แบ่งวิธีการเขียนไว้3วิธีได้แก่

1.ทัศนียภาพแบบจุดรวมสายตา 1 จุด

2.ทัศนียภาพแบบจุดรวมสายตา 2 จุด

3.ทัศนียภาพแบบจุดรวมสายตา 3 จุด

สร้างโดย: 
สุดารัตน์ ชุนงาม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 49 คน กำลังออนไลน์