การเลือกตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic Sampling)

 

 การเลือกตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic Sampling)

เป็นวิธีการเลือกตัวอย่างหรือตัวแทนจำนวน n หน่วยจากประชากรขนาด N  หน่วย โดยที่แต่ละหน่วย
มีโอกาสหรือความน่าจะเป็นที่จะถูกเลือกมาเป็นตัวอย่างเท่ากัน เช่นเดียวกับการเลือกตัวอย่างสุ่มแบบง่าย
แต่ตัวอย่างที่ได้หน่วยแรกจะเป็นตัวกำหนดตัวอย่างหน่วยอื่นๆ ที่เหลือ ขั้นตอนการเลือกตัวอย่างทำได้ดังนี้

-  กำหนดขนาดตัวอย่าง
- หาค่าช่วงกว้างของการสุ่มตัวอย่าง (sampling interval) คือ  
- ให้เลขที่แก่หน่วยทุกหน่วยในประชากร
- เลือกเลขสุ่ม (r)  ให้มีค่าระหว่าง 1 กับ k (1 < r < k)  หน่วยที่มีหมายเลขตรงกับค่า r, r+k, r+2k, ..., r+(n-1)k  
  คือตัวอย่างที่ต้องการ   วิธีการประมาณค่าในการเลือกตัวอย่างแบบมีระบบ

 

 

แหล่งอ้างอิงรูปภาพ http://service.nso.go.th/statstd/method1_04.html#sec_1

 

สร้างโดย: 
นิรดา หฤทัยสดใส

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์