วิธีการประมาณค่าในการเลือกตัวอย่างแบบมีระบบ

วิธีการประมาณค่าในการเลือกตัวอย่างแบบมีระบบ

  จากประชากรขนาด N  หน่วย สุ่มเลือกตัวอย่างแบบมีระบบขนาด n  และให้ xij   เป็นลักษณะภายใต้การศึกษาของสมาชิก
หน่วยที่ j ในตัวอย่างที่เป็นไปได้ชุดที่ i  โดยที่ i = 1, 2, ..., k   และ j = 1, 2, ..., n 

  2.1  การประมาณค่ายอดรวม 
      
  2.2  การประมาณค่าเฉลี่ย  
    
   จะเห็นว่า ประกอบด้วย 2 เทอม คือ เทอมแรก  เป็นความแปรปรวนของประชากร
และเทอมที่สอง  ซึ่งจะเห็นว่าภายในตัว อย่างชุดที่ i   ถ้าค่า xij   แตกต่างกันมากๆ
พบว่า  จะมีค่ามาก ทำให้   มีค่าน้อย นั่นคือ แผนแบบการเลือกตัวอย่างแบบมี
ระบบจะให้ความแม่นยำของตัวประมาณค่ามากขึ้น เมื่อหน่วยต่างๆ ภายในตัวอย่างแต่ละชุดที่เป็นไปได้มีลักษณะภายใต้
การศึกษาแตกต่างกันมากๆ 
   เนื่องจากการเลือกตัวอย่างแบบมีระบบ มีลักษณะเป็นการเลือกตัวอย่างสุ่ม 1 ตัวอย่างจากทั้งหมด k  ตัวอย่างที่
เป็นไปได้ โดยแต่ละตัวอย่างที่เป็นไปได้มีขนาด n  และการประมาณค่า ด้วยตัวอย่างเพียง 1 ตัวอย่างขนาด n 
ที่เลือกมาจึงไม่อาจทำได้ ดังนั้นการประมาณค่าความแปรปรวน จึงเป็นปัญหาหนึ่งที่ต้องพิจารณาในการตัดสินใจ
ใช้การเลือกตัวอย่างแบบมีระบบ 

แหล่งอ้างอิงรูปภาพ http://service.nso.go.th/statstd/method1_08.html#topic2

สร้างโดย: 
นิรดา หฤทัยสดใส

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 31 คน กำลังออนไลน์