กาพย์

                                    Undecided  กาพย์  Undecided

 

   กาพย์       คือคำประพันธ์ชนิดหนึ่ง ซึ่งมีการกำหนดคณะ พยางค์ และสัมผัส มีลักษณะคล้ายกับฉันท์

                 แต่ไม่บังคับ ครุ ลหุ เหมือนกับฉันท์ จึงได้รับความนิยมในการใช้แต่งเป็นอย่างมาก

  

   กาพย์      แปลตามรูปศัพท์ว่า เหล่ากอแห่งกวี หรือ ประกอบด้วย คุณแห่งกวี หรือ คำที่กวี ได้ร้อยกรองไว้

                 กาพย์มาจากคำว่า กาวฺย หรือ กาพฺย และคำว่า กาวฺย หรือ กาพฺย มาจากคำว่า กวี

                 กวีออกมาจากคำเดิม ในภาษาบาลี และสันสกฤต กวิ แปลว่า ผู้คงแก่เรียน ผู้เฉลียวฉลาด ผู้มีปัญญาเปรื่องปราด

                 ผู้ประพันธ์กาพย์กลอน  คำว่า กวิ หรือ กวี มาจากรากศัพท์เดิม คือ กุธาตุ แปลว่า เสียง ว่าทำให้เกิดเสียง

                 ว่าร้อง ว่าร้องระงม ว่าคราง ว่าร้องเหมือนเสียงนก หรือเสียงแมลงผึ้ง

  

   กาพย์      ตามความหมายเดิม มีความหมายกว้างกว่าที่เข้าใจกัน ในภาษาไทย คือ บรรดาบทนิพนธ์ ที่กวีได้ ร้อยกรองขึ้น

                 ไม่ว่าจะเป็น โคลง ฉันท์ กาพย์ หรือ ร่าย นับว่าเป็นกาพย์ ทั้งนั้น แต่ไทยเรา หมายความว่า แคบ

                 หรือหมายความถึง คำประพันธ์ชนิดหนึ่ง ของกวีเท่านั้น

               

                กาพย์ที่นิยมใช้อยู่ในภาษาไทย มี ๕ ชนิด คือ

                ๑. กาพย์ยานี ๑๑                                                     

                ๒. กาพย์ฉบัง ๑๖                                                      Cry กาพย์ยานี ๑๑

                ๓. กาพย์สุรางคนางค์ มีอยู่ ๓ ชนิด คือ                              Cry กาพย์ฉบัง ๑๖

                    กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘                                             Cry กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘

                    กาพย์สุรางคนางค์ ๓๒                                             Cry กาพย์สุรางคนางค์ ๓๒ 

                    กาพย์สุรางคนางค์ ๓๖ (กาพย์ขับไม้)                            Cry กาพย์ห่อโคลง 

                ๔. กาพย์ห่อโคลง                                                      Cry กาพย์ขับไม้ห่อโคลง

                ๕. กาพย์ขับไม้ห่อโคลง

 

 

 

สร้างโดย: 
น.ส.ยุวดี เปาอินทร์ , น.ส.อานิสา สอนพงษ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 34 คน กำลังออนไลน์