ฉันท์

                                  Surprised  ฉันท์  Surprised

 

   ฉันท์       ฉันท์คือลักษณะถ้อยคำที่กวีได้ร้อยกรองขึ้นให้เกิดความไพเราะซาบซึ้ง 

                โดยกำหนด คณะครุ  ลหุ และ  สัมผัส  ไว้เป็นมาตราฐาน  ซึ่งวางคำครุ ลหุ โดยวิธีต่างๆ 

                ฉันท์แบบโบราณคือ  คำกานท์  สันสกฤตและบาลี  ซึ่งนักปราชญ์คัดเอามาจากคัมภีร์  วุตโตทัย 

                ฉันท์ในตำราวุตโตทัย  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  คือ

                ๑. ฉันท์วรรณพฤติ  คือ  ฉันท์ที่กำหนด  คำครุ  ลหุ  เป็นเกณฑ์ที่นำไปใช้ในภาษาไทยประเภทหนึ่ง

                ๒. ฉันท์มาตราพฤติ  คือ  ฉันท์ที่กำหนดจังหวะสั้นและยาว 

               

                ฉันท์มีหลายประเภท เพื่อให้สะดวกต่อการศึกษาจึงมีการแบ่งฉันท์ตามคำครุ ลหุ ดังนี้

            

                ฉันท์ ๘                                    ฉันท์ ๑๑                                       ฉันท์ ๑๒                      

                   Embarassed จิตรปทาฉันท์ ๘                    Foot in mouth อุปัฏฐิตาฉันท์ ๑๑                        Yell อินทรวงส์ฉันท์ ๑๒

                   Embarassed วิชชุมมาลาฉันท์ ๘                 Foot in mouth อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑                    Yell โตฎกฉันท์ ๑๒ 

                   Embarassed มาณวกฉันท์ ๘                      Foot in mouth อุเปนทรวิเชียรฉันท์ ๑๑                 Yell ภุชงคประยาตฉันท์ ๑๒

                                                                Foot in mouth สาลินีฉันท์ ๑๑                            Yell กมลฉันท์ ๑๒

 

                ฉันท์ ๑๔       Laughing วสันตดิลกฉันท์ ๑๔       

                ฉันท์ ๑๕       Surprised มาลินีฉันท์ ๑๕          

                ฉันท์ ๑๙       Wink สัททุลวิกกีฬิตฉันท์ ๑๙          

                ฉันท์ ๒๑       Smile สัทธราฉันท์ ๒๑

 


 

สร้างโดย: 
น.ส.ยุวดี เปาอินทร์ , น.ส.อานิสา สอนพงษ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 30 คน กำลังออนไลน์