แหล่งอ้างอิง

                         Tongue out  แหล่งอ้างอิง  Tongue out

  

 แหล่งอ้างอิง

          Laughing http://board.dserver.org/n/natshen/00000020.html

          Laughing http://guru.sanook.com/enc_preview.php?id=1783

          Laughing http://thaiarc.tu.ac.th/poetry/chan/index.html

          Laughing http://www.arts.chula.ac.th/~complit/etext/bangrajan.htm

          Laughing http://www.dekgeng.com/thai/poem/klongduntreepit.html

          Laughing http://www.kruwallapa.com/unit4/unit40202.html

          Laughing http://www.kruwallapa.com/unit4/unit403.html

          Laughing http://www.muggle-v.com/forums/lofiversion/index.php/t228.html

          Laughing http://www.sk.ac.th/club/Web%20T.Chutima%20New/7.htm

          Laughing http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/2549/m6-4/no35-47/kab_hea_rer/sec06p01.html

          Laughing หนังสือหลักภาษาไทย ของ วันเพ็ญ เทพโสภา

          Laughing หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน วรรณคดีวิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

          Laughing หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน วรรณคดีวิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

 

 CoolCoolCool  ขอขอบคุณทุกแหล่งที่มานะคะ  CoolCoolCool

 

 

สร้างโดย: 
น.ส.ยุวดี เปาอินทร์ , น.ส.อานิสา สอนพงษ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 37 คน กำลังออนไลน์