ปฏิวัติโบลิวาร์

          

 http://wwwdelivery.superstock.com/WI/223/900/PreviewComp/SuperStock_900-109711.jpg

การปฏิวัติโบลิวาร์

 ชมรมโบลิวาร์: องค์กรรากหญ้าของประชาชน
           องค์กรภาคประชาชนที่เกิดขึ้นมาเองและมีบทบาทมากที่สุดในเวเนซุเอลา คือ "ชมรมโบลิวาร์" (Bolivarian Circles) ซึ่งมีฐานการจัดตั้งอยู่ใน barrios ในเมืองใหญ่ ๆ จุดกำเนิดของชมรมโบลิวาร์เริ่มขึ้นมาในปี ค.ศ. 2000 หลังจากประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ มันเป็นการริเริ่มของกลุ่มคนในชุมชนโดยมีวัตถุประสงค์เบื้องต้นคือ รวมตัวกันศึกษารัฐธรรมนูญฉบับใหม่และประวัติศาสตร์ของเวเนซุเอลา
           การขยายตัวของชมรมเป็นไปเองโดยธรรมชาติ จากจุดเริ่มต้นเพื่อศึกษาสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ มันกลายเป็นการจัดตั้งขบวนการทางการเมืองในระดับท้องถนน และยิ่งการเมืองของเวเนซุเอลาโลดโผนเท่าไร ยิ่งชนชั้นกระฎุมพีพยายามหาทางโค่นล้มชาเวซมากแค่ไหน ชมรมโบลิวาร์ก็ยิ่งพัฒนาตัวเองเป็นกลุ่มพลังของประชาชนรากหญ้า เพื่อต่อสู้กับอำนาจของชนชั้นปกครองเดิม
ในตอนที่เกิดรัฐประหาร 2002 ทั้งประเทศมีชมรมโบลิวาร์อยู่ประมาณ 8,000 แห่ง แต่ละชมรมมีสมาชิกราว 7-10 คน จัดตั้งกันตามละแวกบ้านและชุมชนท้องถิ่น ปัจจุบัน มีสมาชิกลงทะเบียนในชมรมราว 2.2 ล้านคน หรือประมาณ 10% ของประชากรที่เป็นผู้ใหญ่ และมีจำนวนชมรมมากถึง 200,000 ชมรม สมาชิกแต่ละคนในชมรมมีสถานะเท่าเทียมกัน
           โดยพื้นฐานแล้ว ชมรมมีหน้าที่เป็นองค์กรอิสระของประชาชนในการรณรงค์ระดับท้องถิ่น ระดมพลังต่อต้านการบ่อนทำลายทางเศรษฐกิจของชนชั้นนายทุน เป็นเวทีเพื่อส่งเสริมจิตสำนึกทางชนชั้นและสนับสนุนการต่อสู้ของชนชั้นแรงงาน ตัวอย่างเช่น ในเดือนเมษายน ค.ศ. 2003 ผู้ประสานงานระดับภูมิภาคของชมรมโบลิวาร์ในเขตถนน "23 มกรา" ("23 de Enero"--"23rd of January") ของคารากัส ร่วมมือกันก่อตั้งโรงเรียนพลังประชาชนโบลิวาร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการอบรมทางการเมืองของขบวนการประชาชน
ต่อมา บทบาทของชมรมจึงขยายไปสู่การทำงานในโครงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น จากนั้นก็ค่อย ๆ ศึกษาและสนใจประเด็นปัญหาที่กว้างขวางยิ่งขึ้น เช่น สาธารณสุขและการศึกษา จนนำไปสู่การขอมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางนโยบาย ที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชนของตน รัฐบาลชาเวซจึงเข้ามาส่งเสริมให้ก่อตั้งชมรมแบบนี้เพื่อเป็นกลไกในการมีส่วนร่วม และมีกลุ่มอื่น ๆ ในชุมชนจำนวนมากหันมาใช้ชื่อ "ชมรมโบลิวาร์" และรวมตัวกันเป็นเครือข่าย

สร้างโดย: 
น.ส.สุธิดา เด่นประภา โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ครูที่ปรึกษา อ.กัญฐินีภรณ์ ประถมด้วง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 2 คน กำลังออนไลน์