ปฏิวัติโบลิวาร์

            ปัจจุบันมีการจัดตั้งเป็นบ้านโบลิวาร์ (Bolivarian Houses--Casas Bolivarianas) เพื่อแสวงหาความร่วมมือทั้งในชมรมและกับองค์กรสังคมอื่น ๆ หาทางแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนทั้งในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และแม้กระทั่งระดับนานาชาติ บ้านแห่งแรกเปิดขึ้นในชุมชน "23 มกรา" ซึ่งเป็นชุมชนนักกิจกรรมมายาวนาน และมีแผนการจะเปิดให้ได้ 1,078 แห่งในสองปีข้างหน้า
ชมรมโบลิวาร์บรรยายว่า บ้านโบลิวาร์เป็น "พื้นที่ชุมชนสำหรับการพบปะ แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น สร้างความสามัคคีและความเข้มแข็งให้องค์กร ขบวนการและสถาบันต่าง ๆ ที่มีเป้าหมายในการสร้างและส่งเสริมพลังประชาชน..." ผู้ประสานงานหรือสมาชิกของทีมประสานงานไม่ได้รับเงินเดือน สำนักงานกลางแห่งชาติคอยให้คำแนะนำ แต่ไม่มีทุนให้ ทั้งนี้เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ในแนวทางโบลิวาร์ที่ว่า การปฏิวัติเป็นของประชาชน องค์กรประชาชนก็ต้องยืนอยู่บนลำแข้งของตัวเอง
            ชมรมโบลิวาร์กลายเป็นแรงบันดาลใจที่กว้างไกลออกไปจนถึงในต่างประเทศ ปัจจุบันมีการก่อตั้งชมรมโบลิวาร์ขึ้น 22 แห่ง ทั้งในสหรัฐอเมริกา แคนาดาและยุโรปตะวันตก เพื่อศึกษาและดำเนินรอยตามแนวทางในเวเนซุเอลา
สังคมคู่ขนานในเวเนซุเอลา
            ดังที่กล่าวมาแล้วว่า กลไกรัฐส่วนใหญ่ยังอยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มอำนาจเก่า แม้ว่ารัฐบาลชาเวซจะสามารถกุมเสียงข้างมากในรัฐสภาแล้วก็ตาม แต่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าระบบราชการไม่ยอมปฏิบัติตามนโยบายที่รัฐมนตรีสั่งลงมา ระบบราชการในเวเนซุเอลาไม่เพียงแค่ไม่ยอมปฏิบัติตาม ข้าราชการส่วนใหญ่ถึงขนาดตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อชาเวซ คอยขัดขวางและบ่อนทำลายโครงการของรัฐบาลในทุกวิถีทาง อาทิเช่น วัคซีนฟรีที่จะนำไปฉีดให้เด็ก ๆ ถ้าไม่เสียหายด้วยอุบัติเหตุ ก็หายไปในระหว่างขนส่งเสียเฉย ๆ เช่นเดียวกับวิดีโอและโทรทัศน์ ที่จะนำไปใช้ในโครงการเพื่อการอ่านออกเขียนได้ก็อันตรธานไปอย่างไร้ร่องรอย เป็นต้น
ชนชั้นกลางที่เป็นนักวิชาชีพก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ต่อต้านชาเวซ ทั้งนี้เพราะนโยบายอุดหนุนการศึกษาแก่คนยากจนของรัฐบาลทำให้คนกลุ่มนี้รู้สึกว่า อาชีพของตนเริ่มขาดความมั่นคง นโยบายทางสังคมของรัฐบาลชาเวซกำลังทำให้ลำดับชั้นในสังคมเปลี่ยนไป การผูกขาดความเชี่ยวชาญก็เริ่มเปลี่ยนไปด้วย เพราะเมื่อประชาชนรากหญ้าได้รับการศึกษาดีขึ้น พวกเขาอาจเข้ามาแย่งงานจากชนชั้นกลางเดิม
นักวิชาชีพที่สำคัญที่สุดกลุ่มหนึ่งในสังคมก็คือ แพทย์ ในระบบแบบเก่านั้น แพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐต้องทำงาน 6-8 ชั่วโมง และได้รับค่าจ้างต่ำ แพทย์ส่วนใหญ่จึงทำงานแค่ 2-3 ชั่วโมงในโรงพยาบาล แล้วใช้เวลาที่เหลือในโรงพยาบาลเอกชนที่ให้ค่าตอบแทนสูงกว่ากันมาก อาชีพแพทย์ในเวเนซุเอลาไม่เคยถูกคาดหวังให้ดูแลรักษาคนที่ไม่มีเงินจ่าย นอกจากเหตุผลในเรื่องค่าตอบแทน เหตุผลในเรื่องสีผิวก็มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วย แพทย์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนผิวขาว ไม่คุ้นเคยกับการให้บริการแก่ประชาชนระดับล่างที่เป็นคนผิวสีทาส ดังนั้น การปฏิวัติทางสังคมตามแนวทางโบลิวาร์ของรัฐบาลชาเวซ ซึ่งเรียกกันว่า el proceso (the process) จึงมีแพทย์เพียง 2% เท่านั้นที่ให้การสนับสนุน คำสั่งทุกอย่างที่กระทรวงสาธารณสุขสั่งลงมา ไม่ได้รับการปฏิบัติตาม

สร้างโดย: 
น.ส.สุธิดา เด่นประภา โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ครูที่ปรึกษา อ.กัญฐินีภรณ์ ประถมด้วง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์