ปฏิวัติโบลิวาร์

 การปฏิรูปที่ดิน
            แม้ว่าแผนการพัฒนาประเทศตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา จะทำให้เวเนซุเอลากลายเป็นสังคมเมืองขนาดใหญ่ที่ประชากรถึง 87% อาศัยอยู่ในเมือง แต่นี่ไม่ได้หมายความว่า ที่ดินในชนบทไม่มีมูลค่า ดูได้จากที่ประเด็นการปฏิรูปที่ดินเป็นชนวนหนึ่งที่ทำให้เกิดการหยุดกิจการประท้วงครั้งแรกในปี ค.ศ. 2001 ในเวเนซุเอลา มี 8 ตระกูลที่เป็นเจ้าของที่ดินขนาดใหญ่เป็น 18 เท่าของเมืองหลวงคารากัส
            การปฏิรูปที่ดินยังเกี่ยวข้องกับความมั่นคงในด้านอาหาร รัฐบาลชาเวซมีเป้าหมายระยะยาวที่จะทำให้เวเนซุเอลาพึ่งตัวเองในด้านอาหาร และลดการนำเข้าอาหารพื้นฐานลง โดยต้องการเพิ่มมูลค่าการเกษตรในจีดีพีเป็น 12% ในปี ค.ศ. 2007 แนวคิดในการกระจายที่ดินจึงเน้นให้เกษตรกรรายย่อยมีที่ดินทำกิน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ด้วยความเชื่อว่าการผลิตขนาดเล็กและขนาดกลางมีประสิทธิภาพดีและยั่งยืนกว่าขนาดใหญ่ พร้อมกันนั้น รัฐบาลสั่งห้ามการนำเข้าพืชจีเอ็มโอ ส่งเสริมให้ปลูกพืชพื้นบ้าน และก่อตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์
             นอกจากนี้ รัฐบาลยังส่งเสริมแผน "มือทุกมือเพื่อการเพาะปลูก" (Todas las Manos a la Siembra) เพื่อส่งเสริมให้ใช้ที่ดินในเมืองมาปลูกผักสำหรับชุมชน มีเจ้าหน้าที่จากกองทัพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรจากคิวบา และอาสาสมัครในชุมชนช่วยกันดัดแปลงพื้นที่ในเมืองคารากัสและรอบนอก ให้กลายเป็นแปลงปลูกผัก นอกจากนี้ ยังมีแปลงเกษตรทดลองให้นักศึกษามหาวิทยาลัยในภาคเกษตรกรรม ทำงานร่วมกับเกษตรกรที่มีประสบการณ์ในชุมชนด้วย
            กระบวนการปฏิรูปที่ดินของการปฏิวัติโบลิวาร์ถือเป็นความก้าวหน้าที่หาได้ยาก เพราะมันเป็นกระบวนการจากล่างขึ้นบน ไม่ใช่การยัดเยียดจากบนลงล่าง โดยบทบาทสำคัญอยู่ที่ คณะกรรมการที่ดิน
           คณะกรรมการที่ดินเป็นองค์กรที่มีจุดกำเนิดมาจากองค์กรประชาชนที่จัดตั้งขึ้นมาเอง โดยเริ่มต้นจากในเมืองก่อน หลังจากเหตุการณ์คารากาโซ เกิดขบวนการประชาชนที่เรียกกันว่า assemblea de barrios ขึ้นมาในสลัม มีข้อเรียกร้องอันดับแรกคือ การขอกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย สมัชชาชุมชนพวกนี้เองที่เข้าเป็นส่วนหนึ่งในขบวนการโบลิวาร์ของฝ่ายชาเวซ และช่วยให้เขาชนะการเลือกตั้ง

สร้างโดย: 
น.ส.สุธิดา เด่นประภา โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ครูที่ปรึกษา อ.กัญฐินีภรณ์ ประถมด้วง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์