ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมฉาก

ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมฉาก
เมื่อ  ABC  เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากโดยที่ มุม C = 90 องศา  มุม A และมุม B จึงเป็นมุมแหลม

พิจารณามุม  A   
ด้านตรงข้ามมุม  A   ได้แก่  BC  ยาว  a  หน่วย
ด้านประชิดมุม A     ได้แก่  AC  ยาว  b  หน่วย
ด้านตรงข้ามมุมฉาก  ได้แก่  AB  ยาว  c  หน่วย
พิจารณามุม  B
ด้านตรงข้ามมุม  B   ได้แก่  AC  ยาว  b  หน่วย
ด้านประชิดมุม B     ได้แก่  BC  ยาว  a  หน่วย
ด้านตรงข้ามมุมฉาก  ได้แก่  AB  ยาว  c  หน่วย
อัตราส่วนของความยาวด้านมีชื่อเรียกต่างกันดังนี้
sin A     =     ข้ามA / ฉาก
cos A    =     ชิดA / ฉาก
tan A    =     ข้ามA / ชิดA
สร้างโดย: 
น.ส.วราภรณ์ สินธุยานนท์ และ อาจารย์ พรรณิภา หิตะศักดิ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์