{ กำเนิดตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ } , ที่มาของรามเกียรติ์

 

    

               

                
                              
ประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับประเทศอินเดียมาเป็นเวลาช้านานทั้งในด้านศาสนา การค้าขาย ภาษา
                      ขนบธรรมเนียมประเพณี และวรรณคดี ดังนั้นอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่เราได้รับจากอินเดียนั้นจึงมีมากมาย โดย
                      เฉพาะวรรณคดีไทยนั้นได้รับอิทธิพลจากวรรณคดีอินเดียทั้งในด้านเนื้อเรื่อง แนวคิด และรูปแบบการประพันธ์
                      รามเกียรติ์ จึงมีที่มาจาก
                                  ๑. รามายณะ ฉบับภาษาสันสกฤตของวาลมีกิ ซึ่งถือว่าเป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดู
                                  ๒. วิษณุปุราณะ  เป็นบ่อเกิดแห่งข้อความเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ซี่งมีอยู่ในเนื่องเรื่องของรามเกียรติ์
                                  ๓. หนุมานนาฏะกะ อันเป็นเรื่องราวเก่งกล้าของหนุมาน และเป็นที่นิยมชมชอบของชาวอินเดียมาก
                                  ๔. นิทานพระราม ซึ่งเป็นนิทานเก่าแก่เล่ากันฟังมาแต่เดิมก่อนที่วาลมีกิจะแต่งเรื่องรามยณะเสียอีก 
                     โดยเผยแพร่เข้ามายังดินแดนสุวรรณภูมิและประเทศไทยผ่านทางชวา และมลายู

 

                 
                               - http://www.uniserv.buu.ac.th/forum2/topic.asp?TOPIC_ID=105
                               - www.thapra.lib.su.ac.th/objects/thesis/fulltext/.../Chapter2.pdf \
                               - http://writer.dek-d.com/Writer/story/viewlongc.php?id=318897&chapter=1
                               - หนังสือ "ภาพและประวัติตัวละครวรรณคดีรามเกียรติ์"

 

 

 

 

 

 

สร้างโดย: 
นางสาววริสรา กลั่นการบุณ ชั้นม. 6 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 32 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak