ร่ายสุภาพ

                                     Surprised ร่ายสุภาพ Surprised

 

   ลักษณะการแต่ง     ร่ายสุภาพบทหนึ่งๆ มีตั้งแต่ ๕ วรรคขึ้นไป จัดเป็นวรรคละ ๕ คำ หรืิอจะเกิน ๕ คำบ้างก็ได้

                             จะแต่งยาวกี่วรรคก็ได้  แต่ตอนจบจะต้องเป็นโคลงสองสุภาพเสมอ การสัมผัส โดยคำสุดท้ายของวรรคหน้า

                             จะต้องสัมผัสคำที่ ๑ หรือ ๒  หรือ ๓  กับวรรคถัดไปทุกวรรรค นอกจากตอนจบ

                             จะต้องให้สัมผัสแบบโคลงสองสุภาพ ส่วนเอกโท มีบังคับเอก ๓ แห่ง และคำโท ๓ แห่ง

                              ตามแบบของโคลงสองสุภาพ ถ้าคำสัมผัสที่ส่งเป็นคำเป็นคำที่รับสัมผัสจะต้องเป็นคำเป็น  

                              แต่หากคำสัมผัสที่ส่งเป็นคำตายคำที่รับสัมผัสจะต้องเป็นคำตายด้วย   และคำสุดท้ายของบท ห้ามใช้คำตาย

                              สามารถเติมคำสร้อยในตอนสุดท้ายของบทได้ ๒ คำ หรือจะเติมทุกๆ วรรคของบทก็ได้

                              แต่พอถึงโคลงสองต้องงด ให้เหลือไว้แต่สร้อยของโคลงสองเอง สร้อยชนิดนี้ต้องเหมือนกันทุกวรรค

                              เรียกชื่อว่า "สร้อยสลับวรรค"

   แผนผัง

ที่มาภาพ : น.ส.อานิสา  สอนพงษ์

   ตัวอย่าง

                      สรวมสวัสดิวิชัย เกริกกรุงไกรเกรียงยศ เกียรติปรากฏขจรขจาย สบายทั่วแหล่งแหล้า

              ฝนฟ้าฉ่ำชุ่มชล ไพศรพณ์ผลพูนเพิ่ม เหิมใจราษฎร์บำเทิง  ประเทศสยามชื่นช้อย ทุกข์ขุกเข็ญใหญ่น้อย

              นาศไร้แรงเกษม โสตเทอญ
 
                                

                                                                    จาก   ลิลิตนิทราชาคริต  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์

สร้างโดย: 
น.ส.ยุวดี เปาอินทร์ , น.ส.อานิสา สอนพงษ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์