กิจกรรมวางปะการังเทียม

 

                                                                                                                                    

 

กิจกรรมการวางปะการังเทียม


              โครงการวางปะการังเทียม เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง เกิดขึ้นจากการผสานแนวคิดของงานด้านวิชาการรวมเข้ากับภูมิปัญญาของชาวประมงพื้นบ้านขนาดเล็กที่เชี่ยวชาญ
ในการจับสัตว์ทะเลและเฝ้าสังเกตการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในท้องทะเลมาช้านานจนเกิดแนวทางวิธีการและ
รูปแบบของปะการังเทียมหรือที่ชาวประมงพื้นบ้านขนาดเล็กเรียกว่า "หินเทียม" ซึ่งมูลนิธิสวัสดีเป็น
แกนกลางในการผสานความร่วมมือกับหลายฝ่าย โดยการดำเนินงานของโครงการจะเป็นกระบวนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมสนับสนุนในองค์กรท้องถิ่นและกลุ่มคนในท้องถิ่น ได้ร่วมกันค้นหาแบบแผนในการ
บริหารจัดการชุมชนและสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการร่วมศึกษาสภาพท้องถิ่น ร่วมเรียนรู้ร่วม
วางแผน ร่วมปฏิบัติการพัฒนาชายฝั่งและร่วมรับผิดชอบกิจกรรมประเมินผล เพื่อการเฝ้าระวังและพัฒนา
สิ่งแวดล้อมชายฝั่ง

 

สร้างโดย: 
น.ส.พิณพิไล วิเศษศิริ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 99 คน กำลังออนไลน์