ลิลิตดั้น

                                   Cry ลิลิตดั้น Cry

 

   ลักษณะการแต่ง     ลิลิตดั้น คือ ลิลิตที่ใช้ร่ายดั้นและโคลงดั้นแต่งสลับกันต้องใช้ร่ายดั้นขึ้นต้น

                             แล้วต่อไปก็ใช้โคลงดั้นกับร่ายดั้นแต่งสลับกัน   ในส่วนของโคลงนั้นใช้ทั้ง โคลงดั้นสองดั้น โคลงดั้นสามดั้น

                             และ โคลงดั้นสี่ดั้น ตามแต่เห็นสมควรว่าตอนไหนควรจะใช้โคลงชนิดใด  ร่ายและโคลงที่ใช้ในลิลิตนั้น

                             จะต้องเพิ่มสัมผัสระหว่างบทให้เกี่ยวข้องติดต่อกัน ตั้งแต่ต้นจนจบ คือให้คำสุดท้ายองบทต้น

                             สัมผัสกับคำที่ ๑ หรือ ๒ หรือ ๓ ของวรรคแรกของบทต่อไป  วรรณคดีที่เเต่งโดยใช้ลิลิตดั้นได้เเก่

                             ลิลิตยวนพ่าย เป็นต้น

   แผนผัง

ที่มาภาพ : น.ส.อานิสา  สอนพงษ์

   ตัวอย่าง

               ร่ายดั้น                ยังมีชายชาวสยาม   นามนายแท่นกับสหาย   นายโชตินายเมืองนายอิน   อยู่แดนดินสิงห์บุรี

                                 ณ บ้านศรีบัวทอง   อีกสองชายชาวเขต  เมืองวิเศษชัยชาญ   นามขนานนายดอก   บอกตำบลบ้านกรับ

                                 กับนายทองแก้ว  อยู่หมู่บ้านโพธิ์ทะเล   หกนายเหหากัน   พลันปรึกษาปรองดอง   ปองแก้แค้นแทนชาติ

                                 ตกประดาษอาดูร   ดาลเทวษ   เหลือจักนั่งก้มหน้า  นิ่งดู

                โคลงดั้นสี่ดั้น         สยามเจ้าสยามปกเกล้า                ชาวสยาม เพรงเอย 

                                 ชูพักตร์ชูชาติชู                                  ศาสน์พร้อม

                                 งามเกียรติยศงาม                               ธรรมทศ- พิธแฮ 

                                 เป็นสุขทุกหน้าน้อม                             นบคุณ  

                                                 

                                                                 จาก   ลิลิตดั้นสดุดีบ้านบางระจัน   พระยาอุปกิตศิลปสาร (นิ่ม กาญจนาชีวะ)

    

สร้างโดย: 
น.ส.ยุวดี เปาอินทร์ , น.ส.อานิสา สอนพงษ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 40 คน กำลังออนไลน์