มาณวกฉันท์ ๘

                           Frown มาณวกฉันท์ ๘ Frown

 

   ลักษณะการแต่ง       มี ๔ วรรค วรรคละ ๔ คำ แต่งโดยใช้คำครุ (สระ อะ)  ลหุ (สระอุ) ในการแต่ง

                               คำสุดท้ายของวรรคแรก สัมผัสกับคำที่ ๑ ของวรรคที่ ๒ คำสุดท้ายของวรรคที่ ๒

                               สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่ ๓

    แผนผัง

ที่มาภาพ : น.ส.อานิสา  สอนพงษ์ 

   ตัวอย่าง

                                                      ล่วงลุประมาณ          กาลอนุกรม

                                               หนึ่งณนิยม                     ท่านทวิชงค์

                                                                                                                จาก   สามัคคีเภทคำฉันท์ 

 

สร้างโดย: 
น.ส.ยุวดี เปาอินทร์ , น.ส.อานิสา สอนพงษ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์