เฉลยแบบฝึกหัดชุดที่ 1


                                                                    เฉลยแบบฝึกหัดที่ 1

1. ตอบ 3  

     เพราะ   provascular tissue จะให้กำเนิด Primary xylem และ primary phloem


2. ตอบ 4 

    เพราะ   มอส ไม่มีเนื้อเยื่อลำเลียง ต้องอาศัยการแพร่และออสโมซิสในการลำเลียง


3. ตอบ 1 

    เพราะ  เวสเซลและเพรคีดเป็นเนื้อเยื่อที่ตายแล้ว ผนังเซลล์หนา จึงให้ความแข็งแรง และสามารถลำลียงน้ำและแร่ธาตุได้ดี


4. ตอบ 2 

     เพราะ เซลล์ที่มีประสิทธิภาพในการลำเลียงน้ำและอาหารได้ดีที่สุด เรียงตามลำดับคือ เวาสเซล และซีฟทิวบ์


5. ตอบ 2 

    เพราะ ซีฟทิวบ์และเซลล์คอมพาเนียนต้องมีชีวิตเพราะการลำลเยงสารจะอาศัยและเกี่ยวข้องกับการมีเนื่อหุ้ม

6. ตอบ 3

    เพราะ โฟลเอ็มขั้นที่ 2 และไซเลมขั้นที่ 2 จะอยู่ติดกับวาสคิวลาร์แคมเบียม โดยโฟลเอ็มขั้นที่ 2 อยู่ด้านนอกสุด ไซเลมขั้นที่ 2 อยู่ด้านใน โฟลเอ็มขั้นที่ 1 อยู่นอกสุด ไซเลมขั้นที่ 1 อยู่ในสุด

7.  ตอบ 2

    เพราะ ไซเลมขั้นที่ 2 มีมากที่สุดและปกติไซเลมขั้นที่ 1 มีมากกว่าโฟลเอ็มขั้นที่ 1

8.  ตอบ 4

     เพราะ ต้นข้าวเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวมีทั้งเนื้อเยื่อเจริญปลายยอด และเนื้อเยื่อเจริญเหนือข้อ

9.  ตอบ 1

     เพราะ พืชใบเลี้ยงคู่ที่เป็นไม้ยืนต้น ไม่มีเนื้อเยื่อเจริญเหนือข้อ

10. ตอบ 4

      เพราะ ใบ และขนรากไม่มีแคมเบียม

11. ตอบ 4

      เพราะ พืชมีเนื้อเยื่อเจริญ แบ่งตัวให้กำเนิดเนื้อเยื่อใหม่ได้

12 .ตอบ 4

      เพราะ มะพร้าว และจอกไม่มีเนื้อไม้

13. ตอบ 3

      เพราะ เขียงไม้ คือ ไซเลมขั้นที่2 หรือเนื้อไม้

14. ตอบ 4

      เพราะ คาร์บอน และ ออกซิเจนมีร้อยละ 45 เท่ากัน

15. ตอบ 1

      เพราะ Fe และ Cu เป็น Micronutrinent ต้องการเพียงเล็กน้อย

16. ตอบ 3

      เพราะ อาหารที่ลำเลียงใน sieve rube คือ ซูโครส โดยอาศัยแรงดันเต่ง

17. ตอบ 3 

      เพราะ น้ำและแร่ธาตุ ลำเลียงใน Vessel โดยอาศัยแรงดึงจากการคายน้ำ

18. ตอบ 4

     เพราะ รากแขนง เจริญมาจากเพอริไซเคิลของรากขั้นแรก

 "When life is giving you a hard time, try to endure and live through it.
You must never run away from a problem.
Convince yourself that you will survive and get to the other side."

เมื่อคุณเห็นการมีชีวิตเป็นสิ่งที่หนักหนาสาหัส ลองพยายามอดกลั้นและต่อสู้กับมัน จงอย่าวิ่งหนีต่อปัญหาใดๆที่คุณเผชิญอยู่ และเชื่อใจในตัวเองว่าสองมือของคุณสามารถทำให้คุณฝ่าฟันช่วงวิกฤตและผ่านมันไปได้

                               by- - Margaret Ramsey * British literary agent - -

 

สร้างโดย: 
black witch

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์