{ กำเนิดตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ } , พระลักษมณ์

              

 

             
                           กล่าวว่า เป็นพญาอนันตนาคราชในเกษียรสมุทร  ที่ประทับของพระนารายณ์ลงมาเกิดกายสีทอง ๑ พักตร์ 
                      ๒ กร ทรงมงกุฏยอดเดินหน เป็นโอรสของท้าวทศรถกับนางสมุทรเทวี มีพี่น้องร่วมมารดา คือ พระสัตรุด 
                      พระลักษมณ์นี้เป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อพระรามมากที่สุด  ดังจะเห็นได้จาก
                                - สามารถยกศรรัตนธนูของพระชนกจักรวรรดิได้ แต่ไม่ยอมยกเพื่อเปิดโอกาสให้แก่พระรามผู้เป็นพี่ เมื่อ
                      พระรามถูกลงโทษให้ออกไปบวชในป่าเป็นเวลา ๑๔ ปี ก็อาสาติดตามไปช่วย ปกป้อง คุ้มภัยให้ บอมสละชีวิต
                      ออกไปรบกับทัพลงกาจนเกือบเสียชีวิตถึง ๓ ครั้ง ได้แก่
                                 ๑. รบกับกุมภกรรณ ได้ถูกหอกโมกขศักดิ์ แต่หนุมานได้ช่วยแก้ได้
                                 ๒. รบกับอินทรชิต  ถูกศรพรหมาศาสตร์ แต่หนุมานได้ช่วยแก้ได้
                                 ๓. รบกับทศกัณฐ์ ถูกหอกกบิลพัท ได้หนุมานช่วยแก้ไว้เช่นกัน 
                             ในภายหลังเมื่อพระรามเสร็จศึก และเกิดความระแวงสงสัยนางสีดา จึงได้ให้พระลักษมณ์นำนางสีดาไป
               ประหารชีวิตนั้น ได้เกิดความสงสารนางสีดาไม่อาจจะฆ่านางได้จึงฆ่ากวาง และนำหัวใจกวางมาแสดงแก่พระราม
               นับได้ว่า พระลักษมณ์เป็นผู้มีความกล้าหาญ เสียสละ และจงรักภักดีต่อพระรามอย่างแท้จริง และเมื่อสเร็จศึกแล้ว
               พระรามโปรดให้พระลักษมณ์ไปครองเมืองโรมคัล
                             พระลักษมณ์  เป็นน้องที่ดี รักพี่ เชื่อฟังพี่อยู่เสมอ และเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อพระรามเป็น
               อย่างยิ่ง มีความเข้มแข็งและมีความเชื่อมั่นต่อพี่สะใภ้ว่าจะมั่นคงต่อพระรามอย่างแน่นอน

                                           
                                              ภาพจากหนังสือ "ภาพและประวัติตัวละครวรรณคดีรามเกียรติ์" 
               
               

                                           
                           -
http://www.banramthai.com/html/actors.html
                           - http://writer.dek-d.com/Writer/story/viewlongc.php?id=318897&chapter=41
                           - หนังสือ "ตัวละครในรามเกียรติ์"
                           - หนังสือ "ภาพและประวัติตัวละครในรามเกียรติ์"

 

 

  

 

 

 

สร้างโดย: 
นางสางวริสรา กลั่นการบุณ ชั้นม.6 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 3 คน กำลังออนไลน์