ประพจน์

                                                                                                                                    

ประพจน์ (Statement) 


        ตรรกศาสตร์เป็นวิชาหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมากเพราะว่าในสภาพสังคมทุกวันนี้ต้องมีการติดต่อ         สื่อสารอยู่ตลอดเวลา  ไม่ว่าจะอยู่ลักษณะการพูดหรือเขียนข้อความ  ทั้งนี้เพื่อที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งได้เข้าใจ  รับรู้  และบางครั้งก็ต้องมี  การตัดสินใจ ซึ่งการรับรู้และการตัดสินใจจะเกิดขึ้นได้นั้น ผู้ที่รับฟังหรืออ่านข้อความดังกล่าวนั้น  ต้องรู้ว่าข้อความที่พูดหรือเขียนมานั้น เป็นจริงหรือเท็จ
        ในการพิจารณาว่าคำพูดหรือข้อความใดเป็นจริงหรือเท็จนั้น  จะเกี่ยวข้องกับวิชาตรรกศาสตร์ เพราะวิชาตรรกศาสตร์ เราจะศึกษา ว่าคำพูดหรือข้อความในลักษณะใดที่เป็นจริง  คำพูดหรือข้อความใดที่เป็นเท็จ  ดังนั้น เราต้องพิจารณาถึงลักษณะของข้อความที่ใช้ในโลกนี้ว่ามีลักษณะใดบ้าง  นักเรียนลองพิจารณาข้อความต่อไปนี้
1.  กรุงเทพฯเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย  
2.  จังหวัดเชียงใหม่อยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย
3.  จังหวัดภูเก็ตเป็นเกาะ   
4.  5+3 = 10   
5.  ไปดูหนังกันไหม
        นักเรียนจะพบว่าข้อความ  1 และ 3 เราบอกได้ว่าเป็นจริง ข้อความ 2 และ 4 บอกได้ว่าเป็นเท็จ ส่วนข้อความ 5 เราไม่สามารถบอกได้ว่า จริงหรือเท็จเพราะข้อความนั้นอยู่ในลักษณะคำถาม
       ในทางตรรกศาสตร์ เราจึงแบ่งข้อความออกเป็น  2  แบบ  คือข้อความที่บ่งบอกได้ว่าเป็นจริงหรือเท็จ  ซึ่งข้อความในลักษณะนี้ เราเรียกว่า  ประพจน์   กับข้อความที่เราไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าเป็นจริงหรือเท็จ  ข้อความในลักษณะเช่นนี้เราไม่เรียกว่าประพจน์ และเรามีข้อตกลงดังนี้
1.  เราเรียกข้อความที่เป็นจริงว่าข้อความที่มีค่าความจริงเป็นจริง  และใช้  T  แทนค่าความจริงเป็นจริง
2.  เราเรียกข้อความที่เป็นเท็จว่าข้อความที่มีค่าความจริงเป็นเท็จ  และใช้  F  แทนค่าความจริงเป็นเท็จ

             ประโยคที่เป็นประพจน์ เช่น

1. 5 + 6 = 11
2. 3 < - 6
3. 10 เป็นคำตอบของสมการ x – 1 = 7
4. พ.ศ. 2550 เกิดน้ำท่วมโลก
5. มีจำนวนจริงบางจำนวน x - 5 = 8
6. 0 ไม่เป็นจำนวนคู่
 
ประโยคที่ไม่เป็นประพจน์ ได้แก่ ประโยคคำถาม ประโยคคำสั่ง ห้าม ขอร้อง อ้อนวอน ประโยคอุทาน ประโยคแสดงความรารถนา และสุภาษิต คำพังเพย เช่น
 
1. ขอให้โชคดี
2. กรุณาอย่าส่งเสียงดัง
3. 5 + 6 มีค่าเท่าใด
4. น้ำขึ้นให้รีบตัก
5. x < 5
6. ทรงพระเจริญ
7. เขาเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทย
8. อย่าเดินลัดสนาม
9. คุณพระช่วย

 


 

                       

 

สร้างโดย: 
นายอิสรภาพ แสนอาทิตย์ , นางสุจิวรรณ ศิริคำวงศ์ (ครูหัวหน้าทีม) โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร สพท. น่าน เขต 2

งง มาก ค่ะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์