ค่าความจริงของประพจน์ที่มีตัวเชื่อมตั้งแต่สองตัว ขึ้นไป

                                                                                                                                  

ค่าความจริงของประพจน์ที่มีตัวเชื่อมตั้งแต่สองตัวขึ้นไป


            ในการเชื่อมประพจน์ด้วยตัวเชื่อมหลาย ๆ ตัวนี้  การหาค่าความจริงต้องหาค่าความจริงของประพจน์ที่อยู่ในวงเล็บเสียก่อนเพราะการใส่วงเล็บเป็นการบ่งบอกให่รู้ว่าเป็นประพจน์ย่อยเหล่านั้น  ต้องเชื่อมกันก่อนที่จะไปเชื่อมกับตัวอื่น  ถ้ามีหนังสือบางเล่มไม่ใส่ วงเล็บเขาก็ถือเป็นข้อตกลงว่า  ให้หาค่าความจริงนิเสธก่อนจึงไปหาพวกที่เชื่อมด้วย   “ Λ ” , “ V ”ต่อไปก็เป็น  “→ ”  หลังจากนั้นก็เป็น   “↔ ” ในการหาค่าความจริงของประพจน์ที่มีตัวเชื่อมตั้งแต่  2  ตัวขึ้นไปเราต้องใช้ความรู้เรื่องการหาค่าความจริงพื้นฐานของตัวเชื่อมทั้ง  4  ตัว  ที่กล่าวมาแล้ว  พร้อมกับค่าความจริงของนิเสธของประพจน์  ซึ่งในการหาค่าความจริงนั้นสามารถแบ่งได้             เป็น  2  กรณี  คือ
            1.  กรณีที่โจทย์ไม่ได้บอกค่าความจริงของประพจน์ย่อยมาให้
          การหาค่าความจริงในลักษณะเช่นนี้  เราต้องพิจารณาความจริงที่อาจจะเกิดขึ้นได้หมดทุกกรณี   ซึ่งจะมีกี่กรณีนั้นก็ต้องดูว่าประพจน์นั้นเกิดจากประพจน์ย่อยกี่ประพจน์  ถ้าประพจน์มี  1  ประพจน์  คือ  p  ค่าความจริงที่จะเป็นไปได้ทั้งหมดก็จะมี  2  กรณี 
ถ้าประพจน์ย่อยมี  2  ประพจน์  คือ  p กับ  q  ค่าความจริงที่เป็นไปได้ทั้งหมดจะมี  4  กรณี  และถ้าประพจน์ย่อยมี  3  ประพจน์     คือ  p  ,  q  ,  r  ค่าความจริงที่จะเป็นไปได้ทั้งหมดจะมา  8  กรณี 


สิ่งที่ต้องรู้
1.  ประพจน์ย่อย p  ,  q  ,  r …… ซึ่งยังไม่การกำหนดค่าความจริง  เราเรียก   p  ,  q  ,  r……ว่าเป็นตัวแปรแทนประพจน์ใด ๆ
2.  เราเรียกประพจน์ที่เกิดจากการนำตัวแปรแทนประพจน์ใด ๆ  มาเชื่อมกันด้วยตัวเชื่อมว่ารูปแบบของประพจน์
3.  เนื่องจากค่าความจริงของรูปแบบของประพจน์จะมีมากมายหลายกรณี  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าความจริงแต่ละกรณีของประพจน์ย่อย       ดังนั้นเพื่อความสะดวก  เราจึงนิยมสร้างตารางแสดงค่าความจริงของรูปแบบของประพจน์


             2. กรณีที่โจทย์กำหนดค่าความจริงของประพจน์บางประพจน์มาให้
           ในกรณีเช่นนี้  เราไม่จำเป็นต้องสร้างตารางค่าความจริง เราจะใส่ค่าความจริงตรงกับประพจน์ที่โจทย์กำหนดให้
หลังจากนั้นก็หาค่าความจริงของประพจน์ที่เกิดจากตัวเชื่อม  โดยการเชื่อมโยงจากค่าความจริงที่รู้แล้ว

 

 

Laughing  ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ที่ ...http://www.kr.ac.th/ebook2/manika/08.html  Wink

               

 

           

 

 

 

 

สร้างโดย: 
นายอิสรภาพ แสนอาทิตย์ , นางสุจิวรรณ ศิริคำวงศ์ (ครูหัวหน้าทีม) โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร สพท. น่าน เขต 2

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์