{ กำเนิดตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ } , สุครีพ

                

 

                
                              พระยาวานร กายสีแดงเสน ปากอ้า ทรงชฎายอดปัด เมื่อพระอาทิตย์ ต้องการสร้างทหารเอกให้แก่
                     กองทัพของพระราม จึงแปลงกายเป็นฤๅษีโคดมแล้วลอบมาอยู่กับนางกาลอัจฉา จนนางให้กำเนิดบตุรออก
                     มาเป็นกุมารผิวสีแดง โดยที่พระฤๅษีไม่รู้ความจริง ต่อมาเมื่อรู้ความจริงจากนางสวาหะ พระฤๅษีจะอธิษฐาน
                     เสี่ยงทายว่าหากเด็กคนไหนไม่ใช่ลูกของตนให้ว่ายน้ำข้ามฝั่งและกลายเป็นลิงไป   ดังนั้นทั้งพาลีและสุครีพ
                     สองพี่น้องจึงต้องกลายเป็นลิง ต่อมาเมื่อพระอินทร์สร้างเมืองขีดขินให้พาลีปกครอง และแต่งตั้งสุครีพให้เป็น
                     อุปราช

                                                      สุครีพเอารสไท้                  ทินกร
                                                      สรวมชฎาอาภรณ์               เพริศพร้อม
                                                      อุปราชขีดขินนคร               เอกอมาตย์  รวมแฮ
                                                      สีสกนธกลย้อม                  ชาดกลั้วสกลกาย

                               สุครีพเป็นทหารเอกของพระรามที่มีอาวุโสและมักเป็นผู้จัดทัพในการรบ
                               สุครีพ  เป็นผู้ที่มีความกตัญญู  เมื่อพระรามช่วยเหลือก็ตอบแทนบุณคุณ  จงรักภักดี  รักพี่น้องและเคารพ
                     กลัวเกรงพี่  เห็นได้จากตอนที่พาลีแย่งหญิงที่พระอิศวรประทานให้ก็ไม่โกรธเคืองอะไร  และเป็นผู้รอบรู้ในด้าน
                     การศึกสงคราม  เมื่อพระรามจะรบก็จะให้สุครีพเป็นผู้จัดทัพ

                                                
                          ภาพจาก http://writer.dek-d.com/dekdelzaa/writer/viewlongc.php?id=529540&chapter=3

                    

             
                              -
http://writer.dek-d.com/Writer/story/viewlongc.php?id=318897&chapter=41
                              - http://www.banramthai.com/html/sukreep.html
                              - หนังสือ "ตัวละครในรามเกียรติ์"
                              - หนังสือ "ภาพและประวัติตัวละครรามเกียรติ์"
                              - หนังสือ "ภาพและประวัติตัวละครวรรณคดีรามเกียรติ์"

 

 

  

 

 

 

สร้างโดย: 
นางสาวริสรา กลั่นการบุณ ชั้นม.6 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์