การใช้พลังงานนิวเคลียร์

      

       2.) การใช้พลังงานนิวเคลียร์  เช่น การขุดคลอง  การทหาร(ระเบิดนิวเคลียร์)  การผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์  เรือดำน้ำ  และเรือเดินสมุทร
       โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์มีหลักการผลิตกระแสไฟฟ้าคล้ายกับโรงไฟฟ้าที่ใช้เครื่องจักรไอน้ำทั่วๆ ไป  ซึ่งใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล (fossil) อันได้แก่ถ่านหิน  น้ำมันหรือแก๊สธรรมชาติ

แผนภูมิของโรงไฟฟ้าที่ใช้เครื่องจักรไอน้ำ

แผนภูมิของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ 

       พลังงานที่ใช้ผลิตไอน้ำในโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์นั้น  ได้จากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ เช่น ยูเรเนียม  
       ส่วนประกอบที่สำคัญในโรงไฟฟ้า คือ เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์  ซึ่งประกอบด้วยแท่งเชื้อเพลิง (ยูเรเนียมหรือพลูโทเนียม)  ซึ่งแฝงอยู่ในตัว มอเดอเรเตอร์ (moderator) และมีแท่งควบคุม (control rod) ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมอัตราการเกิดฟิชชั่น  เมื่อเกิดฟิชชั่นภายในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์  พลังงานจะถูกปลดปล่อยออกมาในรูปความร้อน   ซึ่งถูกถ่ายโอนออกจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์โดยของเหลว  ของเหลวนี้จะนำความร้อนไปยังเครื่องถ่ายโอนความร้อน  ความร้อนจะทำให้น้ำกลายเป็นไอ  และไอน้ำจะไปหมุนกังหันซึ่งมีเพลาต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  ทำให้อาร์มาเจอร์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหมุนและได้กระแสไฟฟ้า

        มอเดอเรเตอร์เป็นสารที่ผสมอยู่ในเชื้อเพลิงยูเรเนียม  มีหน้าที่ทำให้นิวตรอนพลังงานสูง (fast neutron) เปลี่ยนเป็นนิวตรอนพลังงานต่ำ (slow neutron) เพื่อจะได้เกิดฟิชชั่นได้ดี

 

 

 

   

แหล่งที่มาของข้อมูล:

สร้างโดย: 
นางสาวชลธิชา มุณีกาญจน์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์