องค์การระหว่างประเทศ (องค์การทางสังคมระหว่างประเทศ),(องค์การทางสังคมระหว่างประเทศ-UNHCR)

องค์การทางสังคมระหว่างประเทศ


          องค์การทางสังคมระหว่างประเทศ  หมายถึง  หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่และบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหาระหว่างประเทศในทางเศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรมและมนุษยธรรม อีกทั้งก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในทางสังคม  และเศรษฐกิจของประชาชาติทั้งปวง

 

สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ 

 (United Nations High Commissioner  for  Refugees  :  UNHCR )

 

(ที่มาของภาพ : http://human.tru.ac.th/elearning/local/global03/pic/UNHCR.jpg)

            โดยทั่วไปปัญหาผู้ลี้ภัยนั้นเกิดจากสงคราม  การปฏิวัติ  และภัยธรรมชาติ นอกจากนี้มีบุคคลบางจำพวกที่หวาดกลัวว่าตนเองจะถูกข่มเหง รังแก หรือถูกจำกัดด้วยเหตุผลความแตกต่างทางเชื้อชาติ  ศาสนา  หรือความคิดเห็นทางการเมืองจนไม่อาจยอมรับสภาพความเป็นอยู่บางอย่างได้จึงได้เดินทางอพยพจากดินแดนประเทศของตนไปยังดินแดนประเทศอื่น  บุคคลเหล่านี้เรียกว่า “ผู้ลี้ภัย” ซึ่งสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติต้องให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลี้ภัย  และให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัย


           บทบาทและการดำเนินงานของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ  ในการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลี้ภัยนั้น  มีจุดประสงค์ให้ผู้ลี้ภัยได้มีที่อยู่อาศัยอย่างถาวรได้รับสิทธิอยู่อาศัยในฐานะเป็นคนต่างด้าว เพราะเหตุที่พวกเขาไม่ได้รับความคุ้มครองจากตัวแทนรัฐบาลของประเทศตน ได้รับฐานะและสิทธิใกล้เคียงกับพลเมืองของประเทศที่ตนเข้าไปพักอาศัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิในฐานะพลเมือง  สิทธิด้านเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  เป็นต้น


สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ มีหลักการให้ความคุ้มครองผู้ลี้ภัยโดยทางตรงและทางอ้อม

โดยทางตรง 

           เป็นการให้ความช่วยเหลือป้องกัน  บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในกรณีการขอลี้ภัยไม่ให้ถูกขับไล่ หรือจากการถูกผลักดันโดยไม่สมัครใจให้กลับไปยังประเทศที่ตนได้้หลบหนีออกมา  เป็นต้น   นอกจากนั้นยังรวมถึงการออกเอกสารบัตรประจำตัวและเอกสารหนังสือเดินทางให้แก่ผู้ลี้ภัยด้วย

โดยทางอ้อม 

          เป็นการให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงข้อบังคับ  และกฎหมายอันเกี่ยวข้องกับผู้ลี้ภัยของประเทศต่างๆ ให้ได้มาตรฐานอันจะส่งผลให้ประเทศนั้น ๆ ยอมรับและเข้าเป็นคู่สัญญาตามข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างประเทศมีการจัดตั้งสำนักงานตามภูมิภาคต่าง ๆ  ทั้งในเอเชีย  ยุโรป  ลาตินอเมริกา  สหรัฐอเมริกาและตะวันออกกลาง  มากกว่า  50  ประเทศทั่วโลก

 

หน้าหลัก

สร้างโดย: 
น.ส.วริศรา วิชญะเถลิงศักดิ์ ม.6/2 เลขที่ 45

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์