สมัยกลาง

 

ก่อนประวัติศาสตร์ | สมัยโบราณ | สมัยกลาง | สมัยใหม่ | สมัยปัจจุบัน
ตะวันตก | การพัฒนาตะวันตก | การปฏิวัติ

สมัยกลาง

          
         สมัยกลาง  คือ ช่วงเวลาประมาณ 1,000 ปี ระหว่างกลางพุทธศตวรรษที่ 10 - กลางพุทธศตวรรษที่ 20  การที่เรียกระยะนี้ว่าสมัยกลางนั้น เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่อยู่ระหว่างความเจริญของสมัยโบราณ ซึ่งเป็นบทบาทการสร้างสรรค์ของกรีก โรมันเป็นสำคัญ และการฟื้นฟูความเจริญของกรีกโรมันขึ้นมาอีกครั้งในระยะเริ่มสมัยใหม่ ในสมัยกลางนี้ ช่วงแรกจะเป็นอาณาจักรย่อย ๆ ของ อนารยชนเยอรมันเผ่าต่าง ๆ ต่อมาพวกแฟรงค์ ชนเผ่าเยอรมันเผ่าหนึ่ง สามารถสถาปนาจักรวรรดิของตนขึ้นมาได้ และยอมรับนับถือศาสนาคริสต์ซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาจากสมัยโรมันที่ยังคงสืบทอด ต่อมา จักรวรรดิของพวกแฟรงค์จึงมีชื่อว่า จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ แต่ครั้งประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 14 จักรวรรดิของพวกแฟรงค์อ่อนกำลังลง ประกอบกับมีการรุกราน ของอนารยชนจากทางยุโรปเหนืออีกระลอกหนึ่ง จึงทำให้เกิดความระส่ำระสาย และเมื่อประชาชนไ ม่อาจพึ่งพาอำนาจส่วนกลางได้ จึงหันไปพึ่งพาขุนนางท้องถิ่น นำไปสู่ สมัยศักดินาสวามิภักดิ์ ที่การ ปกครองอยู่ในอำนาจของขุนนางท้องถิ่น ลดหลั่นกันลงไป อย่างไรก็ตามตลอดเวลาของสมัยกลางที่ผ่านมานี้ศาสนจักรก็มีบทบาที่สำคัญครอบงำวิถีชีวิตของผู้คนมาโดยตลอดครั้นถึงประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 18 - 19 ก็เป็นจุดเปลี่ยนผ่านจากสมัยศักดินาสวามิภักดิ์มาสู่การฟื้นตัวทางการค้าและสังคมเมืองในปลายสมัยกลาง ชีวิตผู้คนเริ่มหันมาสู่ทางโลกมากขึ้น
สร้างโดย: 
อาจารย์วราภรณ์ สุขสายชล และ เปียทิพย์สิทธิพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 2 คน กำลังออนไลน์