คณิตศาสตร์มหัศจรรย์(แผนจัดการเรียนรู้ที่ 2)

                    


 

 


                อัตราส่วนตรีโกณมิติ เป็นการศึกษาอัตราส่วนของด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเพื่อนำประโยชน์ไปใช้ในเรื่องของการหาความยาวหรือระยะทาง ถ้ารูปสามเหลี่ยมมุมฉากมีมุมที่ไม่เป็นมุมฉากที่มีขนาด  จะได้ว่าอัตราส่วนตรีโกณมิติ ได้แก่


 

                                 

 

 

 

 


 

 


 

1. อธิบายเกี่ยวกับลักษณะของอัตราส่วนตรีโกณมิติ

2. เขียนแสดงความสัมพันธ์ของอัตราส่วนตรีโกณมิติกับรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

3. มีทักษะคิดคำนวณเกี่ยวกับอัตราส่วนตรีโกณมิติ

4. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับหลักการของอัตราส่วนตรีโกณมิติไปประยุกต์ใช้ในการหาระยะทางหรือความยาวในชีวิตประจำวัน

5. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8

สร้างโดย: 
อ.ภูริเชษฐ์ ลำลอง น.ส. เมขลา เครือศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 39 คน กำลังออนไลน์