คณิตศาสตร์มหัศจรรย์(แผนจัดการเรียนรู้ที่ 2 (2) )


ชั่วโมงที่ 1

 

1. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาทบทวนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของอัตราส่วนของด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่เกี่ยวข้องกับตรีโกณมิติ จากนั้นให้นักเรียนพิจารณารูปสามเหลี่ยม แล้วตั้งคำถามกระตุ้นความคิดของนักเรียนดังนี้

 

พิจารณารูปสามเหลี่ยมมุมฉากต่อไปนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1) จากรูป ด้าน AB เรียกว่าอะไร (ด้านตรงข้ามมุมฉาก) 

    2) จากรูป ด้าน AC เรียกว่าอะไร (ด้านประชิดมุม A) 

    3) จากรูป ด้าน BC เรียกว่าอะไร (ด้านตรงข้ามมุม A) 

    4) อัตราส่วนของด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABCด้านข้ามมุมAส่วนด้วยด้านตรงข้ามมุมฉาก  เรียกว่าอะไร (sine A)

    5) ด้านตรงข้ามมุมฉากส่วนด้วยตรงข้ามมุมA  เรียกว่าอะไร (cosecant A)  

    6) ด้านประชิดมุมAส่วนด้วยด้านตรงข้ามมุมฉาก  เรียกว่าอะไร (cosine A)

    7) ด้านตรงข้ามมุมฉากส่วนด้วยด้านประชิดมุมA เรียกว่าอะไร (secant A)  

    8) ด้านตรงข้ามมุมAส่วนด้วยด้านประชิดมุมA  เรียกว่าอะไร (tangent A) 

    9) ด้านประชิดมุมAส่วนด้วยด้านตรงข้ามมุมA  เรียกว่าอะไร (cotangent A) 

 

 

2. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับอัตราส่วนตรีโกณมิติ โดยเชื่อมโยงจากตัวอย่างและคำตอบจากคำถามข้างต้น ดังนี้

 

 

สรุป


             

 

 

 

 

 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8

สร้างโดย: 
อ.ภูริเชษฐ์ ลำลอง น.ส. เมขลา เครือศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 32 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak