คณิตศาสตร์มหัศจรรย์(แผนจัดการเรียนรู้ที่ 2 (3) )

3. ครูอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของอัตราส่วนตรีโกณมิติที่เป็นส่วนกลับของกันและกันและตัวอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของความยาวด้านต่างๆ ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากพร้อมทั้งตั้งคำถามจากการอธิบายความสัมพันธ์และตัวอย่าง ดังนี้

 

 

ตัวอย่าง

รูปสามเหลี่ยม ABC มีความยาวด้านต่างๆ ดังรูป จงหาอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 


 

     1) จากตัวอย่างการหาอัตราส่วนตรีโกณมิติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากทำให้นักเรียนได้ทราบเกี่ยวกับสิ่งใด (อัตราส่วนตรีโกณมิติที่เป็นส่วนกลับของกันและกัน)

     2) อัตราส่วนตรีโกณมิติที่เป็นส่วนกลับของ sin A คือ อัตราส่วนตรีโกณมิติใด (cosec A)

     3) อัตราส่วนตรีโกณมิติที่เป็นส่วนกลับของ cos A คือ อัตราส่วนตรีโกณมิติใด (sec A)

     4) อัตราส่วนตรีโกณมิติที่เป็นส่วนกลับของ tan A คือ อัตราส่วนตรีโกณมิติใด (cot A)

     5) อัตราส่วนตรีโกณมิติทีเป็นส่วนกลับของ cosec A คือ อัตราส่วนตรีโกณมิติใด (sin A)

     6) อัตราส่วนตรีโกณมิติทีเป็นส่วนกลับของ sec A คือ อัตราส่วนตรีโกณมิติใด (cot A)

     7) อัตราส่วนตรีโกณมิติทีเป็นส่วนกลับของ cot A คือ อัตราส่วนตรีโกณมิติใด (tan A)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8

สร้างโดย: 
อ.ภูริเชษฐ์ ลำลอง น.ส. เมขลา เครือศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์