คณิตศาสตร์มหัศจรรย์(แผนจัดการเรียนรู้ที่ 2 (4) )

4. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของอัตราส่วนตรีโกณมิติที่เป็นส่วนกลับของกันและกัน โดยเชื่อมโยงจากตัวอย่างและคำตอบที่ได้จากคำถามข้างต้น แล้วครูอธิบายและตรวจสอบความถูกต้อง ดังนี้

 

สรุป

อัตราส่วนตรีโกณมิติทีเป็นส่วนกลับของกันและกัน คือ sin A กับ cosec A ,cos A กับ sec A ,tan A  กับ cot A

 

 ได้แก่

 

 

 

 

 

 


 


2.2 อัตราส่วนตรีโกณมิติ  


∆ ABC และ ∆DEF เป็นรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่    

 

 

 

 

 

                ACB = DFE = 90˚

            BAC = EDF     และ  ABC = CEF

 ดังนั้น

 

 

                                      

 


 

 

  

แนวคิด  อัตราส่วนตรีโกณมิติต่างๆ

 

 

 

 

                                    

    

ในวิชาตรีโกณมิติ  เราจะกำหนดอัตราส่วนของด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก  ABC ดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8

สร้างโดย: 
อ.ภูริเชษฐ์ ลำลอง น.ส. เมขลา เครือศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์