คณิตศาสตร์มหัศจรรย์(แผนจัดการเรียนรู้ที่ 2 (5) )

สำหรับ อัตราส่วน  Sine A, Cosecant A, Cosine A, Secant A, Tangent A  และ  Cotangent A นี้จะเขียนสั้นๆเป็น Sin A, Cosec A, Cos A, Sec A, Tan A  และ  Cot A

นั้นคือ

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


รูปสามเหลี่ยม ABC มีความยาวด้านต่างๆดังรูป จงหาอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม A

           

     

                สำหรับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆ ถ้าเราทราบขนาดของมุม และทราบความยาวด้านใดด้านหนึ่งของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนั้น เราสามารถหาด้านที่เหลือโดยอาศัยความรู้อัตราส่วนที่เท่ากัน และใช้ตารางตรีโกณมิติ ซึ่งนักคณิตศาสตร์ได้หาค่าอัตราส่วน  Sine, Cosine และ Tangent ของมุมต่างๆจาก 0 ถึง 90 องศาไว้แล้ว ดังตัวอย่าง

 

 

 

 


 

 

                รูปสามเหลี่ยม ABC มีมุม B เป็นมุมฉาก  A = 35˚, BC = 16 เซนติเมตร จงหาว่าด้าน AB และ AC ยาวเท่าไร          วิธีทำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8

สร้างโดย: 
อ.ภูริเชษฐ์ ลำลอง น.ส. เมขลา เครือศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 61 คน กำลังออนไลน์