พระนารายณ์ราชนิเวศน์

       พระนารายณ์ราชนิเวศน์

         

           พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ อยู่ในตัวเมืองลพบุรี ชาวเมืองลพบุรีเรียกว่า "วังนารายณ์" เป็น พระที่นั่งที่สร้างสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อใช้เป็นที่ประทับ ประกอบไปด้วยกำแพงพระราชวังมี 3 ชั้น แบ่งเป็นเขตพระราชฐานชั้นนอก พระราชฐานชั้นกลาง และพระราชฐานชั้นใน ก่อสร้างด้วยอิฐถือปูน กำแพงพระราชวังทั้งหมดมีใบเสมาอยู่ข้างบนกำแพง เว้นระยะอย่างสวยงาม กำแพงเหล่านี้ภายในมักเจาะ ช่องเล็ก ๆไม่ทะลุ ตอนบนทำเป็นรูปโค้งคล้ายกลีบบัว ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้โปรดฯ ให้ซ่อมแซมขึ้นใหม่ใน พ.ศ. 2399 เพื่อเป็นราชธานีชั้นใน และพระราชทานชื่อว่า "พระนารายณ์ราชนิเวศน์" ภายในมีพระที่นั่งและตึกต่าง ๆ ซึ่งได้สร้างขึ้นใน รัชกาล สมเด็จพระนารายณ์ฯ และรัชกาล พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
        พระนารายณ์ราชนิเวศน์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้สร้างเมื่อพ.ศ. 2209 บนพื้นที่ 41ไร่ สำหรับเป็นที่ประทับพักผ่อน ล่าสัตว์ ออกว่าราชการ และต้อนรับแขกเมือง พระองค์ทรงโปรดประทับ 8-9 เดือนในแต่ละปี  ต่อมาเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตในปี พ.ศ. 2231 เมืองลพบุรีจึงถูกทิ้งร้างจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชการที่ 4)โปรดให้บูรณะพระราชวังของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ในปีพ.ศ.2399 และพระราชทานนามว่าพระนารายณ์ราชนิเวศน์ พื้นที่ทั้งหมดภายในพระราชวังแบ่งออกเป็น 3 เขตคือ

       1.เขตพระราชฐานชั้นนอก มีอาคารที่สร้าง ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้แก่
    -อ่างเก็บน้ำซับเหล็ก  จากบันทึกของชาวฝรั่งเศสกล่าวว่าระบบการจ่ายทดน้ำ
     เป็นผลงานของชาวฝรั่งเศสและอิตาลี  น้ำที่เก็บในถังเป็นน้ำที่ไหลมาจากอ่างซับเหล็ก
    -สิบสองท้องพระคลัง สันนิษฐานว่าเป็นคลังเก็บสินค้าหรือเก็บสิ่งของเพื่อใช้ในราชการเลี้ยงตึกแขกเมือง
     ใช้เป็นสถานที่พระราชทานเลี้ยง บันทึกของชาวฝรั่งเศสกล่าวว่ามีคูน้ำล้อมรอบตึกภายในมีคูน้ำ
     มีสายน้ำพุขึ้นมาเหมือนจากฝักบัวรดน้ำ
    -ตึกพระเจ้าเหาสันนิษฐานว่าคงเป็นหอพระประจำพระราชวังและมีพระพุทธรูปประดิษฐาน
      อยู่ภายในตึก ซึ่งอาจชื่อว่าพระเจ้าเหา
    -ตึกรับรองคณะทูตต่างประเทศตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นนอก
      บันทึกของชาวฝรั่งเศสกล่าวว่า ตึกหลังนี้อยู่กลางอุทยานซึ่งแบ่งเป็นช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส
      รอบตึกมีคูน้ำล้อมรอบ ภายในคูน้ำมีน้ำพุพุ่งเรียงรายได้ ระยะยาว 20แห่ง
      สมเด็จพระนารายณ์ฯได้พระราชทานเลี้ยงแก่คณะทูตจากประเทศฝรั่งเศส
      ณ สถานที่นี้ใน พ.ศ.2228 และ พ.ศ.2230
    -โรงช้างหลวง มีทั้งหมด 10โรงด้วยกันและช้างที่ยืนโรงอยู่คงเป็น
      ช้างทรงของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชหรือเจ้านาย

       2.เขตพระราชฐานชั้นกลาง มีพระที่นั่งที่สร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 2องค์
       และสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้แก่

    -พระที่นั่งจันทรพิศาล ตามบันทึกของชาวฝรั่งเศสกล่าวว่าเป็นหอประชุมองคมนตรีสร้างในสมัย
       สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเมื่อพระราชวังร้างเครืองบนปรักหักพังรัชการที่ 4 โปรดฯให้บูรณะ
       ซ่อมแซมขึ้นใหม่ให้มีสภาพสมบูรณ์
    -พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท เป็นพระที่นั่งท้องพระโรงสำหรับเสด็จออกรับคณะราชทูต
           ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
    -หมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฏหมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฏ สร้างในสมัยรัชการที่ 4 ประกอบด้วยพระที่นั่ง 4 องค์เชื่อมติดกัน
    -ทิมดาบ  สร้างสมัยรัชการที่ 4 เป็นที่พักของทหารรักษาการณ์

       3.เขตพระราชฐานใน ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีพระที่นั่งเพียงพระองค์เดียว
    -พระที่นั่งสุทธาสวรรย์ เป็นพระที่นั่งที่ประทับของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
        พระองค์ทรงเสด็จสวรรคต ณ พระที่นั่งองค์นี้เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2231
    -หมู่ตึกพระประเทียบ สร้างในสมัยรัชกาลที 4 เป็นที่พักของข้าราชบริภารฝ่ายใน มีทั้งหมด
     8 หลัง

 

 

     กลับถิ่นเที่ยว
http://www.thaigoodview.com/node/47066
  ถิ่นเที่ยว

สร้างโดย: 
krutip

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์