นาฏกเมืองจันทบุรี

รูปภาพของ admin

นาฏกเมืองจันทบุรี

                   สวัสดีเพื่อน ๆ ยินดีต้อนรับเข้าสู่นาฏกเมืองจันทบุรีฮิ.........อยากรู้ว่าจุกมีอะไรมานำเสนอลองคลิกมาดูได้นะครับ  เนื้อหาของนาฏกเมืองจันทบุรีนี้เหมาะกับนักเรียนชั้นช่วงชั้นที่  2 - 3  ซึ่งผู้จัดทำได้ค้นคว้าจากแหล่งความรู้จากศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  กรมศิลปากร  รุ่นที่  4  ( เรื่อง  รอยพระพุทธบาท : กรณีศึกษาประเพณีชักพระบาทตำบลตะปอน  อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ) การจัดทำในครั้งนี้ผู้จัดทำไม่ได้หวังผลกำไรแต่อย่างไร เพียงต้องการให้เป็นแหล่งความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่เยาวชนเท่านั้น  หากข้อมูลบกพร่องประการใด  ผู้จัดทำขออภัยไว้ ณ  ที่นี้ด้วย  ขอบพระคุณอาจารย์ของสถาบันบัณฑิตพัฒน์ศิลป์  และคณาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือทางด้านข้อมูล อาจารย์พูนศักดิ์  สักกทัตติยกุลที่ให้ความรู้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  และเป็นกำลังใจจนงานชิ้นนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ศึกษาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่

สร้างโดย: 
ครูหยาดพิรุณ พวงสุวรรณ์ โรงเรียนบุญสมวิทยา จังหวัดจันทบุรี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์