องค์การระหว่างประเทศ (องค์การทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ-IMF)

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ 
     (International  Monetary  Fund  :  IMF)


(ที่มาของภาพ   http://human.tru.ac.th/elearning/local/global03/pic/imf.jpg)

         กองทุนการเงินระหว่างประเทศ  เป็นองค์กรหนึ่งในสังกัดองค์การสหประชาชาติ เริ่มดำเนินการในปี  ค.ศ.1947มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่  กรุงวอชิงตัน  ดี. ซี.  ประเทศสหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านเงินทุนประเทศ
สมาชิกจะต้องนำมาฝากไว้เป็นกองทุนสำรอง  เมื่อมีความต้องการใช้เงินก็สามารถถอนเงินออกไปได้การดำเนินงานเช่นนี้เป็นความร่วมมือกันเพื่อป้องกันปัญหาทางการเงินของประเทศสมาชิกอันเป็นการอำนวยความสะดวกแก่การขยายและการเจริญเติบโตทางการค้าระหว่าง
ประเทศโดยเฉพาะแก่ประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดีนัก 


        การให้ความช่วยเหลือสมาชิกเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการเงินระหว่างประเทศจะกระทำโดยผ่านการประชุมพิจารณาและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนอกจากนี้กองทุนยังให้ความช่วยเหลือในด้านระบบการเงินและขจัดอุปสรรคทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราระหว่างประเทศ อีกทั้งเป็นแหล่งเงินทุน (เงินกู้)  ชั่วคราวให้แก่ประเทศสมาชิกที่ขาดดุลการชำระเงินอย่างรุนแรงอีกด้วย  ปัจจุบันมีสมาชิก184 ประเทศ

 

หน้าหลัก
 

สร้างโดย: 
น.ส.วริศรา วิชญะเถลิงศักดิ์ ม.6/2 เลขที่ 45

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 45 คน กำลังออนไลน์