คณิตศาสตร์มหัศจรรย์(เกม1992)


วิธีเล่น   นำเลข 1/9/9/2ตามลำดับ เพื่อทำให้ได้ผลลัพธ์เป็นจำนวนเต็ม 0  

           ถึง 50ใช้เครื่องหมาย + - x ÷ได้ ใช้วงเล็บได้ ใช้แฟกทอเรียลได้  

           เช่น 2!ใช้เลขยกกำลังได้เช่น  ใช้เศษส่วนได้เช่น และใช้รากที่สอง

           ได้เช่น จำนวนผสม เช่น 19 ทศนิยม เช่น 0.2 1.9
ตัวอย่างเช่น  1÷9x9ยกกำลัง2

-------------------------------------------------------------------------------

0 = (1*9)-[sqrt(9^2)],1+9/9-2

1 = (1*9)/[sqrt(9^2)],(1+9/9)/2

2 = (1*9)+[sqrt(9^2)],1*9/9*2

3 = (1*9/9)+2

4 = 1+9/9+2

5 = 1*9/(sqrt9)+2

6 = 1+9/(sqrt9)+2

7 = 1^9*9-2

8 = 1*9/0.9-2,1^9+9-2,-1+[(9+9)/2]

9 = sqrt(1^9*9^2)

10 = 1+[(9+9)/2],(-1)^9+9+2


11 = (sqrt1*9*9)+2,(1^9*9)+2

12 = 1+(sqrt9*9)+2,1^9+9+2,1+(sqrt9*9)+2

13 = -1+(sqrt9)+9+2

14 = 1*(sqrt9)+9+2,(19+9)/2

15 = -1+9+9-2,1+(sqrt9)+9+2

16 = 1*9+9-2,1-(sqrt9)+(9*2)

17 = -1+9+(sqrt9^2),1+9+9-2

18 = 1*9+(sqrt9^2),1^9*9*2,1*(sqrt9*9)*2

19 = 1+[sqrt(9+9)^2],-1+9+9+2

20 = 1*9+9+2,-1+(sqrt9)+(9*2)


21 = 1+9+9+2,1+[(9/0.9)*2]

22 = 1+(sqrt9)+(9*2)

23 = 19+[(sqrt9)!]-2

24 = 19+(sqrt9)+2

25 = 19+{sqrt[(sqrt9)!]^2},19+[(sqrt9)*2]

26 = 19+9-2,-1+9+(9*2)

27 = 1*9*(9^2),(1*9)+(9*2)

28 = 1+[9*(9^2)]1+9+(9*2)

29 = [1*9*(sqrt9)]+2

30 = 1+[9*(sqrt9)]+2,19+9+2


31 = 1+{(sqrt9)!*[(sqrt9)+2]},[1+(sqrt9)]!+9-2

32 = [1+(sqrt9)!+9]*2,-1+[(sqrt9)*(9+2)]

33 = [1+(sqrt9)]!+[sqrt(9^2)],[1+(sqrt9)!]+sqrt(9^2)

34 = (-1+9+9)*2,[1*(sqrt9)!*(sqrt9)!]-2

35 = -1+[(9+9)*2],1+[(sqrt9)!*(sqrt9)!]-2

36 = 1*(9+9)*2,[1*(sqrt9)!]*[(sqrt9)*2]

37 = 1+(9+9)*2,-1+[(sqrt9)!*(sqryt9)!]+2

38 = (1+9+9)*2,[1*(sqrt9)!*(sqrt9)!]+2,{[1+(sqrt9)]*9}+2

39 = 1+[(sqrt9)!*(sqrt9)!]+2

40 = (-1+9)*[(sqrt9)+2]


41 = -1+[(sqrt9)!*(9-2)]

42 = 1*[(sqrt9)!*(9-2)],[1+(sqrt9)]!+(9*2)

43 = 1+[(sqrt9)!*(9-2)]

44 = -1+{9*[(sqrt9)+2]},[1+(sqrt9)]*(9+2)

45 = 1*{9*[(sqrt9)+2]},(sqrt{[-1+(sqrt9)!]*9})^2

46 = 1+{9*[(sqrt9)+2]}

47 = {[-1+(sqrt9)!]*9}+2

48 =(-1+9)*[(sqrt9)*2]

49 =[1+(sqrt9)!]*(9-2)

50 = (1+9)*[(sqrt9)+2],[(-1+9)*(sqrt9)!]+2


 

                                       

           

สร้างโดย: 
อ.ภูริเชษฐ์ ลำลอง น.ส. เมขลา เครือศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์