องค์การระหว่างประเทศ (องค์การทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ-ASEAN)

 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  หรือ  อาเซียน
      (The Association  of South East   Asian Nations:  ASEAN)

 


(ที่มาของภาพhttp://human.tru.ac.th/elearning/local/global03/pic/asean_clip_image002.jpg)

          สมาคมอาเซียนก่อตั้งขึ้นในปี   ค.ศ.   1967   โดยสมาชิกเริ่มแรก  5 ประเทศคือ อินโดนีเซีย  มาเลเซีย ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์และไทยโดยมีสำนักงานเลขาธิการอยู่ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซีย  ต่อมาบรูไนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกอันดับที่ 6 โดยมีเวียดนาม 
ลาว  พม่า  และกัมพูชา  เข้าเป็นสมาชิกตามลำดับรวม  10  ประเทศวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสมาคมอาเซียนเพื่อความร่วมมือกันพัฒนาเฉพาะด้านเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒน-ธรรมเท่านั้น  โดยไม่มีความร่วมมือทางการทหาร ต่อมาเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในภูมิภาคนี้ คือสหรัฐอเมริกาได้ประกาศหลักการนิกสันใน ค.ศ. 1969 โดยการถอนทหารออกจากเวียดนามใต้ ส่งผลให้องค์การซีโต   (SEATO)  ล้มเลิกไปองค์การอาเซียนจึงรับหน้าที่ในความร่วมมือทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

(ที่มาของภาพ  http://human.tru.ac.th/elearning/local/global03/pic/asean-dec04.gif)

หน้าหลัก

สร้างโดย: 
น.ส.วริศรา วิชญะเถลิงศักดิ์ ม.6/2 เลขที่ 45

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์