ประวัติผู้แต่ง

Home                เนื้อเรื่องย่อ                  ชื่อกัณฑ์                     กัณฑ์ที่1                     กัณฑ์ที่2       

กัณฑ์ที่3              กัณฑ์ที่4                    กัณฑ์ที่5                    กัณฑ์ที่6                     กัณฑ์ที่7

กัณฑ์ที่8              กัณฑ์ที่9                    กัณฑ์ที่10                  กัณฑ์ที่11                   กัณฑ์ที่12

กัณฑ์ที่13              รูปภาพ                     ประวัติผู้แต่ง                ผู้จัดทำ                      แหล่งที่มา

ประวัติผู้แต่ง

 

1. กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส  ทรงนิพนธ์ 5 กัณฑ์คือ
1. ทศพร
2. หิมพานต์
3. มหาราช
4. นครกัณฑ์

2. พระบาทสมเด็จพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัว  พระราชนิพนธ์ 3 กัณฑ์  คือ
1. วนปเวสน์
2. จุลพน
3. สักบรรพ

3.เจ้าพระยาพระคลัง ( หน ) นิพนธ์ 2 กัณฑ์  คือ
1. กุมาร
2. มัทรี

4. พระเทพโมลี ( กลั่น ) นิพนธ์ 1 กัณฑ์ คือ มหาพน

5. สำนักวัดถนน  นิพนธ์ 1 กัณฑ์  คือ  ทานกัณฑ์

6. สำนักวัดสัขจายนิพนธ์ 1 กัณฑ์  คือ  ชูชก

เพลงประจำกัณฑ์


1.  กัณฑ์ทศพร                         19  คาถา                เพลง สาธุการ

2.  กัณฑ์หิมพานต์                     137  คาถา               เพลง ตวงพระธาตุ

3.  กัณฑ์ทานกัณฑ์                   209  คาถา               เพลง พญาโศก

4.  กัณฑ์วนปเวศน์                    57  คาถา                เพลง พญาเดิน

5.  กัณฑ์ชูชก                         78  คาถา                เพลง เซ่นเหล้า

6.  กัณฑ์จุลพน                        35  คาถา                เพลง คุกพาทย์

7.  กัณฑ์มหาพน                      80  คาถา                เพลง เชิดกลอง

8.  กัณฑ์กุมาร                        101  คาถา               เพลง โฮด เชิดฉิ่ง

9.  กัณฑ์มัทรี                         90  คาถา                เพลง ทยอยโอด

10.กัณฑ์สักกบรรน                   43  คาถา                เพลง กลม

11.กัณฑ์มหาราช                     69  คาถา                เพลง กราวนอก

12.กัณฑ์ฉกษัตริย์                    36  คาถา                เพลง ตระนอน

13.กัณฑ์นครกัณฑ์                   78  คาถา                เพลง กลองโยน  

 

ตัวละครที่กลับชาติมาเกิด 


พระเจ้ากรุงสนชัย               กลับชาติมาเกิดเป็น      พระเจ้าสุทโธทนะ         เป็นแบบอย่างของนักปกครองฟังเสียงส่วนมากไม่เห็นแก่พวกพ้อง

พระนางผุสดี                     กลับชาติมาเกิดเป็น      พระนางสิริมหามายา     เป็นแบบอย่างของนักปกครองฟังเสียงส่วนมากไม่เห็นแก่พวกพ้อง

พระนางมัทรี                     กลับชาติมาเกิดเป็น      พระนางพิมพายโสธรา     เป็นแม่แบบของภรรยาผู้มีลักษณะเป็นกัลยาณมิตรของสามี

พระชาลี                          กลับชาติมาเกิดเป็น      พระราหุล                   เป็นแบบอย่างของลูกที่เชื่อฟังพ่อแม่

ชูชก                              กลับชาติมาเกิดเป็น      พระเทวทัต                 เป็นแบบอย่างของคนที่ติดอยู่ในกาม

พรานเจตบุตร                    กลับชาติมาเกิดเป็น      นายฉันนะ                   เป็นแบบอย่างของคนดีแต่ขาดความเฉลียวฉลาด

พระกัณหา                        กลับชาติมาเกิดเป็น      นางอุบลวรรณา            เป็นแบบอย่างของลูกที่เชื่อฟังพ่อแม่

พระเวสสันดร                     กลับชาติมาเกิดเป็น      พระพุทธเจ้า                เป็นแบบอย่างของผู้เสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

พระเจ้ากรุงมัทราช               กลับชาติมาเกิดเป็น      พระมหานาม

นางอมิตตดา                      กลับชาติมาเกิดเป็น      นางจิญจมานวิกา          เป็นแบบอย่างของลูกที่เชื่อฟังตั้งอยู่ในโอวาทพ่อแม่ตามคติของคนยุคนั้น

อัจจุตฤาษี                         กลับชาติมาเกิดเป็น      พระสารีบุตร             เป็นแบบอย่างของนักธรรมผู้ฉลาด  แต่ขาดเฉลียว  หูเบา  เชื่อคนง่าย

พระเวสสุกรรม                     กลับชาติมาเกิดเป็น      พระโมคคัลลานะ

พระอินทร์                          กลับชาติมาเกิดเป็น      พระอนุรุท

เทวดาที่เนรมิตเป็น

พระยาราชสีห์                     กลับชาติมาเกิดเป็น      พระอุบาลี

เทวดาที่เนรมิตเป็น

พระยาเสือโคร่ง                   กลับชาติมาเกิดเป็น      พระสิมพลี

เทวดาที่เนรมิตเป็น

พระยาเสือเหลือง                 กลับชาติมาเกิดเป็น      พระจุลนาค

เทวดาที่เนรมิตเป็น

พระเวสสันดร                      กลับชาติมาเกิดเป็น      พระมหากัจจายนะ

เทพธิดาที่เนรมิตเป็น

พระนางมัทรี                       กลับชาติมาเกิดเป็น      นางวิสาขา

ช้างปัจจัยนาเตนทร์              กลับชาติมาเกิดเป็น      พระมหากัสสปป

นางช้างมารดาช้าง

ปัจจยนาเคนทร์                   กลับชาติมาเกิดเป็น      นางกีสาโคตมี

นายนักการที่เอาสข่าว

ไปทูลพระเวสสันดร               กลับชาติมาเกิดเป็น      พระอานนท์

มหาทาน                           กลับชาติมาเกิดเป็น      อนาถบิณทกเศรษฐี

สหชาติโยธา                      กลับชาติมาเกิดเป็น      พุทธเวไนย

 

สร้างโดย: 
น.ส.อรอุมา โหมดนอก ม.6/1 เลขที่ 26

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์