ไฟฟ้ากระแสสลับและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

  ไฟฟ้ากระแสสลับและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ความต่างศักย์กระแสสลับ

Vm = ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าสูงสุด (V)

= อัตราเร็วเชิงมุม (rad/s)

t = เวลาขณะใดขณะหนึ่ง (s)

f = ความถี่ (Hz) T = คาบ (s)

Im = ค่ากระแสไฟฟ้าสูงสุด (A)

I = ค่ายังผลหรือค่ามิเตอร์ของกระแส วงจรตัวต้านทาน

กระแส IR จะมีเฟสตรงกับ VR

IR = กระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวต้านทาน (A)

R = ค่าความต้านทาน

VR = ค่าความต่างศักย์ระหว่างปลายตัวต้านทาน

Vm = ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าสูงสุด

วงจรตัวเก็บประจุ

กระแสไฟฟ้า IC มีเฟสนำหน้าความต่างศักย์ VC

อยู่ เรเดียน

IC = กระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวเก็บประจุ

C = ค่าความจุของตัวเก็บประจุ (ฟารัด)

VC = ค่าความต่างศักย์ระหว่างปลายตัวเก็บประจุ (V)

XC = ความต้านทานเชิงความจุ

วงจรความเหนี่ยวนำ

กระแส IL จะมีเฟสตามหลังความต่างศักย์ VL

อยู่ เรเดียน

IL = ค่ากระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวเหนี่ยวนำ

L = ค่าความเหนี่ยวนำ (เฮนรี่)

VL = ค่าความต่างศักย์ระหว่างปลายตัวเหนี่ยวนำ (V)

XL = ค่าความต้านทานเชิงเหนี่ยวนำ

การต่อวงจรกระแสสลับ

1. ต่อแบบขนาน

Iรวม = IR + IC + IL

Vรวม = VR = VC = VL

2. ต่อแบบอนุกรม

Iรวม = IR = IC = IL

Vรวม = VR + VC + VL

Iรวม = ค่ามิเตอร์ของกระแสไฟฟ้ารวม (A) Vรวม = ค่ามิเตอร์ของความต่างศักย์รวม (V)

ความต้านทานเชิงซ้อน (Z)

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์

สนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลง จะเหนี่ยวนำให้

เกิดสนามไฟฟ้าขึ้นรอบ ๆ และสนามไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลง

จะเหนี่ยวนำ ให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นรอบ ๆ

โดยการเหนี่ยวนำจะเกิดอย่างต่อเนื่อง เกิดเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแผ่ออกไปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เรียงลำดับจากความถี่ต่ำสุดไปสูงสุด ได้ดังนี้

คลื่นวิทยุ คลื่นโทรทัศน์และไมโครเวฟ

รังสีอินฟาเรด แสง รังสีอุลตราไวโอเลต รังสี

เอกซ์ รังสีแกมมา

คุณสมบัติ

1. คลื่นวิทยุ ใช้ในการสื่อสาร

1.1 ระบบ A.M ส่งสัญญาณได้ทั้งคลื่นดินและคลื่นฟ้า (สะท้อนได้ดีที่บรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟียร์) 1.2 ระบบ F.M ส่งสัญญาณได้เฉพาะคลื่นดิน

2. คลื่นโทรทัศน์และไมโครเวฟ สะท้อนจากผิวโลหะ

ได้ดีในการส่งสัญญาณอาศัยสถานีถ่ายทอดหรือใช้ดาวเทียม และใช้ประโยชน์ในการตรวจหาตำแหน่งวัตถุที่เรียกว่า "เรดาร์"

3. รังสีอินฟาเรด มนุษย์รับรู้ในรูปความร้อน(ทางผิว

หนัง) ใช้ในรีโมทคอนโทล

4. แสง เกิดจากแหล่งที่มีความร้อนสูงสามารถมอง

เห็น

5. รังสีอุลตราไวโอเลต เมื่อกระทบกับสารเรืองแสง

จะให้แสงที่มองเห็นได้เมื่อกระทบบรรยากาศโลก

6. รังสีเอกซ์ เกิดจากการปลดปล่อยพลังงานของ

อิเลคตรอน

7. รังสีแกมมา เกิดจากการสลายตัวทางนิวเคลียสมี

ความถี่สูงกว่ารังสีเอกซ์ 

สร้างโดย: 
นายอุกฤษฏ์ นันอุมาลี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 62 คน กำลังออนไลน์