พระที่นั่งไกรสรสีหราช(พระที่นั่งเย็น หรือ ตำหนักทะเลชุบศร)

พระที่นั่งไกรสรสีหราช(พระที่นั่งเย็น หรือ ตำหนักทะเลชุบศร)  

            พระที่นั่งไกรสรสีหราช (พระที่นั่งเย็น หรือตำหนักทะเลชุบศร) ตั้งอยู่ที่ตำบลทะเลชุบศร อำเภอ เมืองลพบุรี ห่างจากตัวเมืองไปประมาณ 4 กิโลเมตร พระที่นั่งไกรสรสีหราช หรือพระที่นั่งเย็น เป็นที่ประทับอีกแห่งหนึ่งของสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช ณ เมืองลพบุรี สมเด็จพระ นารายณ์ฯ โปรดฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อทรงสำราญพระราชอิริยาบถ บันทึก ของชาวฝรั่งเศสกล่าวว่า เมื่อสมเด็จ พระนารายณ์ ประพาสป่าล่าช้างบริเวณภูเขาทางทิศตะวันออก แล้วจะ กลับเข้าเสด็จประทับ ณ พระที่นั่งองค์ นี้ สร้างขึ้นในปีใดในรัชกาลของพระองค์ใดไม่ทราบแน่ชัด แต่ จากการที่พระองค์ได้ทรงต้อนรับ พระราช อาคันตุกะจากประเทศฝรั่งเศส ณ พระที่นั่งใน พ.ศ. 2228 จึงเป็นหลักฐานที่แน่ชัดว่าพระที่นั่งเย็นได้สร้าง ก่อน พ.ศ. 2228 องค์พระที่นั่งตั้งอยู่บนเกาะกลางทะเลชุบศร ซึ่งในสมัยโบราณเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่ มีเขื่อนหินถือปูนล้อมรอบ สภาพปัจจุบันเหลือแต่ผนัง เครื่องบน หักพังหมดแล้ว ลักษณะทางสถาปัตยกรรม ของพระที่นั่งองค์นี้ คือ เป็นพระที่นั่งชั้นเดียวมีผังเป็นทรงจตุรมุข ตรง มุขหน้ามีมุขเด็จยื่นออกมาและมี สีหบัญชรกลางมุขเด็จ สำหรับสมเด็จพระนารายณ์ฯ เสด็จออกซุ้มหน้าต่าง และซุ้มประตูทำเป็นซุ้มเรือนแก้ว เป็นแบบแผนที่นิยมทำกันมากในอาคารสมัยสมเด็จพระนารายณ์ ฯ ในบริเวณพระที่นั่งเย็นมีอาคารเล็ก ๆ ก่อ ด้วยอิฐอื่น ๆ อีก ซึ่งทำประตูหน้าต่างเป็นแบบโค้งแหลม ซึ่งเข้าใจว่าเป็นที่พักทหาร ด้านหน้าและด้านหลังพระ ที่นั่งมีเกยทรงม้าหรือช้างด้านละแห่ง พระที่นั่งเย็น มีความสำคัญในฐานะที่สมเด็จพระนารายณ์ฯ ใช้เป็นสถานที่ สำรวจจันทรุปราคา เมื่อ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2228 ร่วมกับบาทหลวงเยซูอิต และบุคคลในคณะทูตชุดแรก ที่ พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่ง ประเทศฝรั่งเศสส่งมาเจริญสัมพันธไมตรี เหตุที่ได้ใช้พระที่นั่งเย็นเป็นที่สำรวจ จันทรุปราคา มีบันทึกของ ชาวฝรั่งเศสกล่าวว่าเป็นที่เหมาะสม มองท้องฟ้าได้ทุกด้าน และมีพื้นที่กว้างมากพอ สำหรับที่จะติดตั้งเครื่องมือ ยังมีภาพการสำรวจจันทรุปราคาที่พระที่นั่งเย็นซึ่งชาวฝรั่งเศสวาดไว้ เป็นรูป สมเด็จพระนารายณ์ฯ ทรงสวม ลอมพอกทรงกล้องส่องยาววางบนขาตั้ง ทอดพระเนตรดวงจันทร์จาก สีหบัญชรของพระที่นั่งเย็นและตรง เฉลียงสองข้างสีหบัญชร ด้านหนึ่งมีขุนนางหมอบกราบ อีกด้านหนึ่ง มีนักดาราศาสตร์กำลังสังเกตการณ์ โดยใช้กล้องส่อง จึงกล่าวได้ว่าการศึกษาวิชาดาราศาสตร์สมัยใหม่เกิด ขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย ณ พระ- ที่นั่งเย็น เมืองลพบุรีนี้เอง

                 กลับถิ่นเที่ยว

สร้างโดย: 
krutip

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์