การสร้าแผนภาพต้น-ใบ

แบบข้อมูล 2 ชุด


1.  คะแนนสอบวิชาที่ 1
     40  53  55  58  60  62  65  66  69  70
     72  72  75  75  81  82  85  100  100  100
     คะแนนสอบวิชาที่ 2
     32  39  68  70  70  75  78  78  79  80
     82  84  85  85  85  86  90  90  95  98

    

                    1)  คะแนนต่ำสุดของวิชาที่ 1 คือ  40 คะแนน
                         คะแนนต่ำสุดของวิชาที่ 2 คือ  32 คะแนน
                    2)  คะแนนสูงสุดของวิชาที่ 1 คือ  100 คะแนน
                         คะแนนสูงสุดของวิชาที่ 2 คือ  98 คะแนน
                    3)  คะแนนส่วนใหญ่ของวิชาที่ 1 อยู่ในช่วง  60 – 75
                         คะแนนส่วนใหญ่ของวิชาที่ 2 อยู่ในช่วง  70 – 86
                    4)  ผู้ที่ได้คะแนนต่ำสุดของวิชาที่ 1 มีจำนวน  1 คน
                         ผู้ที่ได้คะแนนต่ำสุดของวิชาที่ 2 มีจำนวน  1 คน
                    5)  ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดของวิชาที่ 1 มีจำนวน  3 คน
                         ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดของวิชาที่ 2 มีจำนวน  1 คน

 

<Back    Home  1  2

 


 

 

สร้างโดย: 
นางสาวฑณิฎา วามะศิริ ม.6 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 42 คน กำลังออนไลน์