ประวัติผู้แต่ง

 ประวัติผู้แต่ง

ที่มา : http://202.143.173.99/pong/Image/king.jpg

พระราชประวัติ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2421   พระองค์ทรงเป็นพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี  (สมด็จพระศรีพัชชรินทราบรมราชเทวี) 

เมื่อพระองค์ทรงพระเยาว์ทรงพระนามว่า  “สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ”  ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จกรมขุนเทพทวาราวดี ใน พ.ศ.2431  และต่อมาใน พ.ศ. 2437  สมเด็จพระเชษฐา  เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ  ซึ่งได้รับการสถาปานาให้ดำรงตำแหน่ง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ดำรงตำแต่งองค์รัชทายาท  และได้สวรรคตในเวลาต่อมา   สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ จึงได้รับการสถาปนาให้เป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ดำรงตำแหน่งองค์รัชทายาท แทน

ทางด้านการศึกษาของพระองค์ พระองค์ทรงได้รับการศึกษา การอบรมอย่างดียิ่ง สมกับที่เป็นองค์รัชทายาท  พระองค์ได้รับการศึกษาทางอักษรศาสตร์ และศิลปะศาสตร์  จากสมเด็จพระราชบิดาและนานาพระอาจารย์ผู้สัดทัดในแต่ละสาขาวิชา  เมื่อพระชนมายุได้ 13 พรรษา ตรงกับ  พ.ศ. 2436  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ พระราชบิดาได้โปรดให้พระองค์ออกไปศึกษาวิชาการ ณ ทวีปยุโรป  ที่โรงเรียน

ทหารแซนต์เฮิลต์  ระหว่างปี พ.ศ. 2411 – พ.ศ. 2442  ประจำอยู่  ณ  กรมทหารราชเบาเดอรีม   กองพันที่ 1  ณ อัลเดอชอท   เมื่อพระชนมายุได้ 22 พรรษา  ได้รับการสถาปนาเป็นนายพลเอกราชองครักษ์  พ.ศ. 2447   ทรงผนวชที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  โดยมีพระสมณเจ้า  กรมพระยาวชิรญาณวโรรสเป็นราชอุปัชธฌายะ เสด็จประทับจำพรรษาศึกษาพระธรรมวินัยอยู่  ณ  วัดบวรนิเวศวิหาร

สร้างโดย: 
น.ส.วัชราภรณ์ เรืองประชา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์