การปกครอง

การปกครอง

ที่มา : http://www.bloggang.com/data/xiengyod/picture/1176020413.jpg

พระราชกรณียกิจที่สำคัญ

การปกครอง   ด้านการปกครอง ทรงปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับประชาชน  โดยได้ทรงสร้ง ดุสิตธานี  เป็นที่ทดลองการปกครองแบบประชาธิปไตย

๏ ทรงตราพระราชบัญญัติขนานนามสนุล  เมื่อวันที่  1  กรกฎาคม พ.ศ. 2456  ประกาศให้มีการใช้คำนำหน้าชื่อว่า  ด.ญ.   ด.ช.   นาย   นาง  นางสาว

๏ พระราชบัญญัติการเกณฑ์ทหารเข้าประจำการ

๏ ใช้เปลี่ยนธงชาติ จากธงช้างเผือก เป็น ธงไตรรงค์

๏ ได้เปลี่ยนชื่อประเทศใหม่ จาก สยาม เป็น  ประเทศไทย (Thailand)

๏ ทรงเริ่มใช้  เพลงชาติ  เป็นครั้งแรก  โดย  หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร  ศิลปบรรเลง) เป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้อง  และ  พระเจนดุริยางค์ (ปิติ  วาทยะกร) เป็นผู้ประพันธ์ทำนอง

๏ ให้เปลี่ยนการเรียกขานเวลาใหม่  จากเดิม “โมง”  “ทุ่ม”   เป็น   นาฬิกา

๏ ได้กำหนดให้วันที่  1  เมษายน  ของทุกปีเป็น วันขึ้นปีใหม่ 

๏ ให้เปลียนการใช้  จุลศักราช  และ  รัตนโกสินทร์ศก   เป็น  พุทธศักราช  (พ.ศ.)

๏ ทรงจัดตั้ง  กองเสือป่า  ขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2453  โดยจัดให้มีการฝึกหัดแบบทหาร  ๏ ทรงจัดตั้ง กองอนุกาชาด  (ยุวกาชาด)และ เนตรนารี ขึ้น

๏ ทรงตั้ง หอสมุดแห่งชาติ  ขึ้นเป็นครั้งแรก

๏ ได้จัดตั้ง สถานเสาวภา  ขึ้น ในตอนแรกใช้ชื่อว่า  สถานปาสเตอร์  เป็นที่สำหรับผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  การรักษาพิษงู  และการป้องกันไข้ทรพิษ    หลวงประดิษฐ์ไพเราะ    พระเจนดุริยางค์

๏ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  ได้ทรงพัฒนาและส่งเสริม ทางด้านการแพทย์ และวางมาตรฐานการศึกษาทางการแพทย์ของไทยให้เจริญก้าวหน้า  จนได้รับการยกย่องเป็น “บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน”  ของไทย

๏ ทรงตั้ง  ธนาคารออมสิน  ขึ้น เป็นธนาคารที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ

๏ เริ่มมี การบิน เป็นครั้งแรก  และได้สร้างสนามบินดอนเมืองขึ้น  เมื่อ พ.ศ. 2457

๏ ทรงสร้าง เรือรบ ลำแรกของไทย ชื่อว่า  เรือรบหลวงพระร่วง

สร้างโดย: 
น.ส.วัชราภรณ์ เรืองประชา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak