ทฤษฎีบทต่างๆของจำนวนจริง

ทฤษฎีบทต่างๆ
 จากสมบัติของระบบจำนวนจริงที่ได้กล่าวไปแล้ว สามารถนำมาพิสูจน์เป็นทฤษฎีบทต่างๆ ได้ดังนี้
   
ทฤษฎีบทที่ 1 กฎการตัดออกสำหรับการบวก
  เมื่อ a, b, c เป็นจำนวนจริงใดๆ
  ถ้า a + c = b + c แล้ว a = b
 
  ถ้า a + b = a + c แล้ว b = c
 
   
ทฤษฎีบทที่ 2 กฎการตัดออกสำหรับการคูณ
  เมื่อ a, b, c เป็นจำนวนจริงใดๆ
  ถ้า ac = bc และ c ≠ 0 แล้ว a = b
  ถ้า ab = ac และ a ≠ 0 แล้ว b = c
   
ทฤษฎีบทที่ 3  เมื่อ a เป็นจำนวนจริงใดๆ
  a · 0 = 0
  0 · a = 0 
   
ทฤษฎีบทที่ 4
เมื่อ a เป็นจำนวนจริงใดๆ
  (-1)a = -a
  a(-1) = -a
   
ทฤษฎีบทที่ 5  เมื่อ a, b เป็นจำนวนจริงใดๆ
  ถ้า ab = 0 แล้ว a = 0 หรือ b = 0
   
ทฤษฎีบทที่ 6  เมื่อ a เป็นจำนวนจริงใดๆ
  a(-b) = -ab
 
  (-a)b = -ab 
  (-a)(-b) = ab 
   
      เราสามารถนิยามการลบและการหารจำนวนจริงได้โดยอาศัยสมบัติของการบวกและการคูณใน
ระบบจำนวนจริงที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น
   
• การลบจำนวนจริง
   
บทนิยาม เมื่อ a, b เป็นจำนวนจริงใดๆ 
  a- b = a + (-b) 
  นั่นคือ a - b คือ ผลบวกของ a กับอินเวอร์สการบวกของ b 
   
• การหารจำนวนจริง
   
บทนิยาม เมื่อ a, b เป็นจำนวนจริงใดๆ เมื่อ b ≠ 0 
   = a(b-1) 
 
  นั่นคือ  คือ ผลคูณของ a กับอินเวอร์สการคูณของ b  

สร้างโดย: 
นางสาวสูชิตา และครูศรนรินทร์

สวัสดีคะ เพื่อนๆทุกคน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 84 คน กำลังออนไลน์