{ กำเนิดตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ } , นิลพัท

       

 

        
                      พญาวานรศีรษะล้าน กายสีน้ำรัก(ดำสนิท) มีเขี้ยวแก้วเช่นเดียวกับหนุมาน เป็นบุตรพระกาลและเป็นบุตรบุญธรรม
               ของท้าวมหาชมพู เจ้าเมืองชมพู
 
                                             ขุนพานเรศนี้                นิลพัท นามเนอ
                                             คือบุตรพระกาลชัด         สืบเชื้อ
                                             น้ำรักเทียบสีจัด            สิบแปด มงกุฎแฮ     
                                             เป็นเผ่าชาพูเกื้อ            เกิดด้วย เดชราม

                     นิลพัทเป็นพญาวานรที่มีฤทธิ์เกร่งกล้ามากไม่ยอมไหว้ใครเว้นแต่พระอิศวร และพระนารายณ์เท่านั้น ครั้นเมื่อหนุมาน
              ได้สะกดจับท้าวมหาชมพู (ผู้เป็นพันธมิตรของเมืองขีดขิน) มาเฝ้าพระรามนั้น นิลพัทได้ตามมาและแปลงกายเป็นแมลงวัน
              จะเข้าช่วยแก้ท้าวมหาชมพู จนเมื่อรู้ว่าพระรามเป็นพระนารายณ์จึงยอมสวามิภักดิ์ แต่ก็มีความผูกใจเจ็บหนุมานตลอดเวลา
              จนครั้งที่พระรามให้พลลิงจองถนนข้ามไปกรุงลงกา หนุมานกับนิลพัทได้เกิดการวิวาท แต่ไม่มีใครแพ้ชนะ พระรามพิโรธมาก
              สั่งภาคทัณฑ์ให้หนุมานเป็นผู้จองถนนให้สำเร็จ  ส่วนนิลพัทให้ไปครองเมืองขีดขินมีหน้าที่ส่งเสบียงอาหาร
                     จนเมื่อเกิดศึกลงกาครั้งที่ ๒ นิลพัทอาสาเป็นทัพหน้าแก่พระพรต พระสัตรุด ได้แสดงความสามารถโดยทอดตัวเป็น
              สะพานให้กองทัพข้ามไปดีเมืองลงกา ได้ฆ่านนทสูร  นนทการ  ร่วมกับอสูรผัด  ฆ่ามารกระบิลตาย  และได้ทำลายพิธีชุบ
              กระบองของท้าวไวยตาลโดยฆ่าท้าวไวยตาลได้สำเร็จ เมื่อเสร็จศึกแล้วได้รับยศเป็นพระยาอภัยพัทวงศ์ ตำแหน่งอุปราช
              เมืองชมพู

                                             
                                               ภาพจาก http://www.banramthai.com/image/nilpat.jpg

 

               
                              - http://www.banramthai.com/html/nilpad.html
                              - หนังสือ "ภาพและประวัติตัวละครรามเกียรติ์"
                              - หนังสือ "ภาพและประวัติตัวละครวรรณคดีรามเกียรติ์"

 

 

   

 

 

 

สร้างโดย: 
นางสาววริสรา กลั่นการบุณ ชั้นม.6 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์